Dokument & lagar (47 träffar)

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att godkänna att under 2010 tas lån upp i Riksgäldskontoret för studielån


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub350 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub350 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning v361 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub350 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd v560 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr


Utskottsberedning: 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U272 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. v En utrikespolitik för allas rätt till sin kropp och sexualitet v564 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Läget i världen 4 5 En samlad utrikespolitik för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet 5 6 Arbetet inom


Utskottsberedning: 2009/10:KU1 2009/10:UU10 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2009/10:T427 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T427 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v240 1 Sammanfattning För att minska tågförseningar, få fler att ta tåget samt att mer gods fraktas på spår, vill vi öka banunderhållet med 2,4 miljarder kronor till en total nivå på 7,6 miljarder kronor. Vi avsätter också under


Utskottsberedning: 2009/10:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T427 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård v321 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8 4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9 4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10 5 Behoven ska styra


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:KU30 2009/10:SfU2 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU13 2009/10:SoU17 2009/10:SoU22 2009/10:SoU23 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 224 kB)

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4 5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5 6 Kollektivavtal


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:FiU22 2009/10:SfU14 2009/10:SkU30 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2009/10:Sf324 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf324 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom v420 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en stegvis höjning av garantipensionen för att stärka de fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi genomför en höjning med 150 kr i månaden från 2010. Vi satsar också på


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf324 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v407 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Akut läge för 54 000 utförsäkrade 2010 5 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 6 6 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 6.1 Inkomstbortfallsprincipen höga tak


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1 2009/10:SfU10 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 150 kB)

Motion 2009/10:Sf321 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf321 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp v400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf321 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:Sf317 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf317 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn v441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf317 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration v440 Sammanfattning Rätten till fristad undan förföljelse är reglerad i en rad internationella konventioner som Sverige undertecknat. För att svara mot detta åtagande måste Sverige ta ett tydligt ansvar för att de människor som söker


Utskottsberedning: 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka barnperspektivet i


Utskottsberedning: 2009/10:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)

Motion 2009/10:N381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N381 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 24 Näringsliv v261 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr 1:2


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:N376 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:N376 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 21 Energi v201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr 1:4 Stöd för marknadsintroduktion


Utskottsberedning: 2009/10:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N376 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 51 kB)
Paginering