Dokument & lagar (45 träffar)

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 15 Studiestöd sd202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 248 954 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 23 721 089 000 kr. Motivering Det så kallade barntillägget


Utskottsberedning: 2010/11:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub460 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning sd203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 646 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub459 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 141 kB)

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i fristående skolor V360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om icke vinstdrivande driftsformer m.m. vid drift av fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub275 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd sd185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 9 505 544 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 21 007 441 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. V Vinster i hälso- och sjukvård v570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att specialistsjukvården och primärvården skyddas


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg sd187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 605 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 94 kB)

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution sd182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 165 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 173 981 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen SD2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att för att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en härboende


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU2 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 89 kB)

Motion 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn sd189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 887 900 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp sd188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 600 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 8 Migration sd186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 3 651 608 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 505 753 000 kr. Motivering I dagens Sverige förs


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. V En ny sjukförsäkring V426 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Sf367 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. V Utvärdering av pensionssystemet V421 1 Sammanfattning Inkomstpensionen sänks nästa år med 4,3 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en sänkning med 512 kronor. Vänsterpartiet liksom flera andra har konsekvent


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 21 Energi sd206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 21 Energi 150 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 020 194 000 kr. Motivering För att Sverige skall kunna


Utskottsberedning: 2010/11:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N407 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:N406 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:N406 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 24 Näringsliv sd207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 24 Näringsliv 350 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 823 580 000 kr. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2010/11:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N406 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)
Paginering