Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2004/05:Ju424 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju424 av Peter Eriksson m.fl. mp Kriminalvården Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera sig på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Lågtolerans mot brott en ny syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Många människor är med rätta oroade över brottsutvecklingen och bristerna inom svenskt rättsväsende. Brottsligheten finns närmare människor än tidigare och även den som inte direkt drabbas


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2004/05:JuU19 2004/05:JuU28 2004/05:JuU33 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU3 2005/06:JuU34 2005/06:KU23 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju378 av Lars Ohly m.fl. v Kriminalvården 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 3 4 Nulägesbeskrivning 3 5 Grundläggande ståndpunkter 4 6 Häkten 5 6.1 Restriktioner 6 6.2 Motivationsarbete 6 6.3 Kvinnor i häkte 7 6.4 Dömda


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33 2005/06:JuU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju281 av Maud Olofsson m.fl. c En fungerande och säker kriminalvård 1 Sammanfattning Kriminalvårdens övergripande mål måste vara att minska återfallsbrottsligheten och öka människors trygghet i samhället. Kriminalvården skall verka för att intagna ges förutsättningar att efter verkställighetsperioden


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K431 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal Europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa.


Utskottsberedning: 2004/05:KU15 2004/05:NU11 2004/05:SfU10 2004/05:SoU21 2004/05:SoU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag