Dokument & lagar (27 träffar)

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ryssland Innehåll 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland 3.1 Demokrati och rättsstatens principer 3.2 Kvinnors rättigheter 3.3 Hbtq-personers rättigheter 3.4 Fackliga rättigheter 3.5 Civilsamhällets


Utskottsberedning: UU 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 163 kB)

Motion 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga


Utskottsberedning: 2019/20:KU1

Motion 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2692 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Grundlagsskydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över frågan om hur ett effektivt grundlagsskydd för gemensam egendom ska utformas på statlig,


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. L Ett tydligt avstånd till populism och diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska ha demokrati som övergripande mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi20 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Svensk ekonomi är i stort behov av systemreformer. Det gäller enligt vår uppfattning oavsett konjunkturläge. Denna motion föreslår åtta större systemreformer. I den avmattning


Utskottsberedning: -----------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU27 2000/01:FiU29 2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K4 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:K4 av Unckel, Per m med anledning av prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att kravet på regeringens medgivande för direktexport av kommunala tjänster och kravet på regeringens tillstånd för


Utskottsberedning: -2000/01:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K3 av Bargholtz, Helena fp med anledning av prop. 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:42 Kommuner och landsting i internationell samverkan. Sammanfattning Propositionen behandlar tre företeelser


Utskottsberedning: -2000/01:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So538 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So538 av Leijonborg, Lars fp Deltagande för funktionshindrade Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen av regeringen begär förslag till en plan för att under de närmaste fem åren satsa sammanlagt 5 miljarder kronor på ett statligt stimulansbidrag till landsting,


Utskottsberedning: -------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:BoU5 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:TU1 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So358 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So358 av Daléus, Lennart c Livskvalitet 1 Sammanfattning Människor söker det som ger livet kvalitet. Livskvalitet handlar både om hälsoaspekter, om upplevelser av lycka och om tillfredsställelse med livet i övrigt. Den tar sin utgångspunkt i individens egna upplevelser. Mycket av livskvalitet


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU4 2000/01:KU12 2000/01:SfU1 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N383 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:N383 av Hammarström, Matz mp Regional styrka 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strategier för att öka examensfrekvensen vid högskolor och universitet.1 2. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------2000/01:BoU4 2000/01:KrU8 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:NU2 2000/01:NU7 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2001/02:KrU15 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N324 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:N324 av Svensson, Alf kd Näringsliv Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens roll i näringspolitiken. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU8 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ711 av Daléus, Lennart c Miljö Sammanfattning En god miljö är i allra högsta grad en fråga om livskvalitet. Utan en god miljö undergrävs människors makt över sin vardag och möjligheter att förverkliga sig själva. Centerpartiets människosyn som slår fast alla människors lika rätt och


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU8 2000/01:FiU8 2000/01:KU4 2000/01:LU19 2000/01:LU8 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU12 2000/01:MJU15 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2000/01:UU11 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:MJU9 2001/02:TU2 2001/02:TU8 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): 1 avslag, , 63 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K398 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K398 av Leijonborg, Lars fp Liberal Europapolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att prioritera utvidgningen under ordförandeskapet.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: ---------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:KU4 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU3 2000/01:SfU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:SoU8 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:JuU10 2001/02:KU34 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:SoU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K397 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K397 av Daléus, Lennart c Demokrati för alla 1 Sammanfattning Vi är övertygade om att människor vill och förmår att ta ansvar såväl för sig själva som för andra. Människans grundläggande frihet att förverkliga sina drömmar och utveckla sina förutsättningar skall därför inte inskränkas


Utskottsberedning: ------------------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU17 2000/01:LU15 2001/02:AU3 2001/02:KrU2 2001/02:KU14
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K396 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:K396 av Leijonborg, Lars fp Förnyelsen av den svenska demokratin 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en författningsdomstol. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: -------2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K378 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:K378 av Hammarström, Matz mp Samerna och ILO 169 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste leva upp till förpliktelserna i Rio- deklarationen, Konventionen om Biologisk Mångfald,


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:KU1 2000/01:KU14 2000/01:KU18 2000/01:MJU2 2001/02:KrU15 2001/02:MJU18
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K377 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:K377 av Hammarström, Matz mp Dagbarnvårdare åt eget barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i kommunallagen för att möjliggöra rätten att bli kommunal dagbarnvårdare åt eget barn. Inledning Olika familjer väljer olika barnomsorgsformer. Vissa vill ha kommunala


Utskottsberedning: -2000/01:KU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering