Dokument & lagar (261 träffar)

Motion 2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Människohandel för sexuella ändamål en skamfläck för Europa 3 Vilka är offren 4 Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 5 Människohandeln en del av den organiserade brottsligheten 5 Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 7 Biometriska kännetecken i pass 7 Kopplingen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KU1 2005/06:SfU4 2005/06:SoU31 2005/06:UU10 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Skälen för förslagen till beslut 4 Individens och samhällets ansvar 4 En ny enhetlig diskrimineringslag 5 En samordnad och utökad tillsyn 5 Tillsyn skiljs från främjande en ny gemensam antidiskrimineringsmyndighet 6 Förbättrat rättsskydd för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU14 2005/06:KU15 2005/06:KU24 2005/06:KU26 2005/06:KU9 2005/06:SfU6 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:K347 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Sammanfattning I denna motion utvecklas Vänsterpartiets principiella argument mot monarkin och för ett republikanskt statsskick. De tänkbara argumenten för monarkins bevarande diskuteras och bemöts. En republikansk författning för Sverige skisseras. Motionen är baserad på tre tidigare motioner i frågan: 1998/99:K259,


Utskottsberedning: 2005/06:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K347 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:K315 av Lars Ohly m.fl. (v)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Romers språk och kultur 3 Barnomsorg och skolgång 4 Arbetsmarknad på lika villkor 6 Vård och omsorg 6 Boende 7 Romer i asylprocessen 8 Rättsväsendet 8 Romsk organisering 9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:K315 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2005/06:Ju419 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sammansättningen i Registernämnden skall motsvara sammansättningen i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Registernämnden skall ges i uppdrag att kontrollera


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU17 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ju419 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Sammanfattning Det lär aldrig ha funnits så mycket kultur i Sverige som i dag. Alltfler går på teater och konserter, köper böcker, ser på film, besöker bibliotek, museer, konstutställningar, går kurser och lyssnar på musik. Kulturen hjälper oss att ställa frågor och kanske ge svar om livet och vad det är att vara människa.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU21 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KU30 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 153 kB)

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. c Tillväxt i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 1 2 förslag till riksdagsbeslut 2 3 släpp taget staten 3 4 företagsfinansiering 4 5 bristande jämställdhet ett marknadsmisslyckande 5 6 regeldjungeln 6 7 konkurrens och offentlig upphandling 7


Utskottsberedning: 2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU7 2004/05:LU11 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU2 2004/05:NU9 2004/05:SfU1 2005/06:NU12
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. mp Stärkt medborgarmakt Sammanfattning Medborgaren ska stå i centrum för all offentlig verksamhet. En starkare ställning för medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KU14 2004/05:KU30 2004/05:LU8 2004/05:SoU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU3 2004/05:UbU9 2005/06:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:K449 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K449 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Folkomröstning om EU-konstitutionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utlysa en folkomröstning om EU-konstitutionen. Motivering Efter många och långa förhandlingar enades EU:s


Utskottsberedning: 2005/06:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 24 Näringsliv 1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU14 2004/05:KU17 2004/05:KU18 2004/05:MJU15 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU16 2004/05:NU4 2004/05:NU9 2004/05:SfU5 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU28 2004/05:UbU15 2004/05:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 1 Sammanfattning Denna motion beskriver Kristdemokraternas budgetförslag inom utgiftsområde 20, som omfattar politikområdet Miljöpolitik och delar av politikområdet Forskningspolitik. Kristdemokraterna anser


Utskottsberedning: 2004/05:BoU4 2004/05:BoU5 2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU30 2004/05:MJU1 2004/05:MJU11 2004/05:MJU15 2004/05:MJU3 2004/05:MJU5 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2004/05:UU2 2005/06:MJU14 2005/06:MJU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2004/05:K422 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K422 av Göran Hägglund m.fl. kd Värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om människovärdet och de mänskliga fri- och rättigheterna. Motiverad


Utskottsberedning: 2004/05:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Sf288 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf288 av Lars Leijonborg m.fl. fp Egenmakt och arbete den liberala vägen till integration Sammanfattning 583 krossade fönsterrutor Den 19 augusti 2004 marscherade ca 700 Rosengårdbor mot våldet och otryggheten i området. 583 fönsterrutor på Rosengårdsskolan hade nyligen krossats på en


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:JuU1 2004/05:KU14 2004/05:KU27 2004/05:SfU2 2004/05:UbU1 2004/05:UbU12 2004/05:UbU9 2005/06:SfU6
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2004/05:L295 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L295 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sexuellt likaberättigande 1 Sammanfattning Den liberala visionen om sexuellt likaberättigande bygger på att kärlek och sexualitet mellan människor inte kan mätas och vägas av någon annan. Den skall mötas med samma respekt oavsett om det gäller kärlek mellan


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:KU17 2004/05:KU27 2004/05:KU31 2004/05:LU10 2004/05:LU14 2004/05:SfU10 2004/05:SoU1 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU10 2004/05:UbU12 2004/05:UU10 2004/05:UU9 2005/06:JuU18 2005/06:UU15 2005/06:UU6
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Ju352 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Lågtolerans mot brott en ny syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Många människor är med rätta oroade över brottsutvecklingen och bristerna inom svenskt rättsväsende. Brottsligheten finns närmare människor än tidigare och även den som inte direkt drabbas


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1 2004/05:JuU17 2004/05:JuU19 2004/05:JuU28 2004/05:JuU33 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU3 2005/06:JuU34 2005/06:KU23 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. v Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 3.1 Heteronormativitet och lesbisk feminism 5 4 Internationellt HBT-arbete 6 4.1 FN-konvention


Utskottsberedning: 2004/05:AU5 2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:JuU19 2004/05:KU17 2004/05:KU27 2004/05:KU31 2004/05:LU10 2004/05:LU14 2004/05:SfU10 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11 2004/05:UbU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU4 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:FöU5 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:SoU1 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2004/05:K285 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:K285 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberala författningsreformer Sammanfattning Sverige behöver en genomgripande diskussion om en ny författning. Regeringen beslutade i juli 2004 om direktiv för den utredning som ska göra en samlad översyn av regeringsformen. Det ligger i linje med vad Folkpartiet


Utskottsberedning: 2004/05:KU13 2004/05:KU14 2004/05:KU15 2004/05:KU18 2004/05:KU23 2004/05:KU30
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2004/05:K228 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:K228 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning Sveriges författning behöver förnyas, både för att öka utrymmet för enskilda människors frihet och för att vitalisera den svenska demokratin samt för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2004/05:KU13 2004/05:KU14 2004/05:KU17 2004/05:KU23 2005/06:KU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag