Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (4 156 träffar)

Motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition 1  Sammanfattning Under de senaste decennierna har den rikaste procentens andel av de totala inkomsterna fördubblats. Samtidigt har de kroniskt sjukas och funktionsnedsattas ekonomiska standard


Utskottsberedning: 2018/19:FiU20 2018/19:KU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 2691 kB) Motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 486 kB)

Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson C Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett verktyg på datorer och nätverk som används


Utskottsberedning: 2018/19:KU29 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 194 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 276 kB)

Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2526 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över diskriminering som samer utsatts för, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:KU24 2018/19:MJU9 2018/19:SkU11 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2982 av Paula Bieler SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges representation i dess nämnder, utskott och styrelser


Utskottsberedning: 2018/19:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2845 av Richard Jomshof SD Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan med ett livstidsförbud


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. M, C Valkretsnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till ursprungsnamnen,


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2708 av Daniel Bäckström C Signering vid röstningstillfället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som säkrar den enskildes möjligheter att få rösta och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Arvika hindrades en röstberättigad


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2608 av Maria Stockhaus M Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgängliggöra porträtt och annan konst på kvinnliga politiker till fler delar av riksdagens lokaler och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson KD Stärk medborgarnas ställning gentemot it-jättarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för att medborgarna får en starkare ställning gentemot it-jättarna, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2551 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2551 av Rickard Nordin C Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett system med utskrivbara valsedlar i vallokalerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inför varje


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2551 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2551 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek båda C Rösträtt under året man fyller 18 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rösträtten vid allmänna val ska gälla alla som fyller 18 år under det kalenderår ett val inträffar, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2501 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2501 av Kristina Yngwe C Äganderätt och proportionalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av hur äganderätten och brukanderätten beaktas i politiska beslut och hur hänsyn till äganderätten och tillämpningen av


Utskottsberedning: 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2501 av Kristina Yngwe (C) (docx, 56 kB) Motion 2018/19:2501 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2492 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2492 av Per Åsling C Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:FiU25 2018/19:KU28 2018/19:KU35
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2492 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2492 av Per Åsling (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2435 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2435 av Mikael Larsson C Kraftfull regionalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfull regionalisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Landets länsstyrelser har funnits sedan år 1634. Till en början var länsstyrelserna


Utskottsberedning: 2018/19:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2435 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2435 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. C Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen dagstidning ska likabehandlas


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2423 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2423 av Peter Helander C Älvdalskan som eget språk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2423 av Peter Helander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2423 av Peter Helander (C) (pdf, 73 kB)