Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader V022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående ska återkomma till riksdagen med en proposition i


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det fortsatta arbetet med nära-nollenergibyggnader skulle underlättas


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt SD med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader SD287 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skrivelsen Vägen till nära-nollenergibyggnader. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:C10 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C10 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter SD243 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 20 kap. 13 Sjölagen 1994:1009 enligt nedanstående lydelse. Motivering Försäkringskravet är ett grundläggande krav för all


Utskottsberedning: 2011/12:CU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C10 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C9 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C9 av Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsyn av placering av barn i utlandet och beaktandet av barnets


Utskottsberedning: 2011/12:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C9 av Jan Lindholm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer MP023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att energideklarationerna ska föreslå åtgärder för att


Utskottsberedning: 2011/12:CU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma


Utskottsberedning: 2011/12:KU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpningar av energikraven vid nybyggnad samt renoveringar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till juridiskt biträde. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K7 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism SD242 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin handlingsplan bör tala klarspråk


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska vara den myndighet som beslutar om eventuell


Utskottsberedning: 2011/12:KU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C5 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anlita sakkunniga vid värdering vid handräckning av varor


Utskottsberedning: 2011/12:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén S med anledning av prop. 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet S3068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Motivering I proposition 2011/12:31 redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:K2 av Peter Eriksson MP med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse MP009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning för att på ett samlat sätt se över hur ordinär


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)
Paginering