Dokument & lagar (3 700 träffar)

Motion 2008/09:Ub607 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub607 av Göran Thingwall m Utökad intagning till medicinska fakulteter m90001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad intagning till medicinska fakulteter. Motivering I nuläget lottas behöriga studenter med högsta


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub607 av Göran Thingwall (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub606 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub606 av Ulrika Karlsson i Uppsala m Avskaffande av kår- och nationsobligatorium m1614 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av kår- och nationsobligatoriet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub606 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub605 av Hans Olsson s Skolbibliotekens betydelse s37001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av skolbibliotek. Motivering I 5 bibliotekslagen SFS 1996:1596 anges: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub605 av Hans Olsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub604 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub604 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala m Avskaffande av fribeloppet m1607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa ett avskaffande av fribeloppet för studiemedel. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub604 av Christian Holm och Ulrika Karlsson i Uppsala (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö kd Förbättring av undervisningen om samlevnad och sex kd754 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förbättra undervisningen om samlevnad och sex. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub603 av Lennart Sacrédeus och Kjell Eldensjö (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 15 Studiestöd s68085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:UbU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub602 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. s Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning s68084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:Ub601 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. s Lex Tibble s68062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lag mot tvångsprivatisering av kommunala skolor. Motivering Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att hela


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub600 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. s Matematiksatsning från förskola till forskning s68063 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om matteverkstäder i förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2008/09:KrU7 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub599 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:Ub598 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub598 av Marie Granlund m.fl. s Världens bästa lärare i Sverige s68064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ha världens bästa lärare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Ub598 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:Ub597 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub597 av Marie Granlund m.fl. s Konfessionella friskolor s68065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all undervisning oavsett huvudman ska vara icke-konfessionell och baseras på vetenskaplig grund. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Ub597 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ub596 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub596 av Marie Granlund m.fl. s Vuxenutbildning s68066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har behov av det kan


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Ub596 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:Ub595 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub595 av Marie Granlund m.fl. s Gymnasiet s68069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kvaliteten på det individuella programmet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:Ub595 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Ub594 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub594 av Marie Granlund m.fl. s Högskolan s68070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Ub594 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 80 kB)

Motion 2008/09:Ub593 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub593 av Marie Granlund m.fl. s Ett livslångt lärande präglat av jämställdhet s68071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta jämställdhet genomsyra hela det livslånga lärandet. Motivering Jämställdhet och genusmedvetenhet


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub593 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. s Studiestöd s68083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studenters ekonomiska situation och trygghet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub592 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. s Investering i kunskap s68055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundskolan. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2008/09:UbU7 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:Ub591 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 109 kB)

Motion 2008/09:Ub590 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub590 av Marie Granlund m.fl. s Förskolan s68067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett långsiktigt kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UbU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:Ub590 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:Ub589 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub589 av Marie Granlund m.fl. s Grundskolan s68068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring, uppfyllelse av kunskapsmål och kunskapsuppföljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:Ub589 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 80 kB)

Motion 2008/09:Ub588 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub588 av Inger Davidson kd Skolbibliotek kd564 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta skolbiblioteken omfattas av den nya skollagen i stället för som nu av bibliotekslagen. Motivering Medan de flesta länder


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub588 av Inger Davidson (kd) (doc, 39 kB)