Dokument & lagar (153 träffar)

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. s Funktionsnedsättning och idrott s40056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en allmän kunskapshöjning inom skolan om vad en funktionsnedsättning är och innebär. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub528 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. v Förskolan v368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skollagen bör förtydligas vad gäller kommuners skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:Ub359 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner fp Rätten till punktskrift fp1254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till punktskrift. Motivering Varje människa bör ha ett läs- och skriftspråk för


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub337 av Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:U347 av Gustav Blix (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U347 av Gustav Blix m Svenskt bidrag till bevarandet av Auschwitz-Birkenau Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevarandet av Auschwitz-Birkenau. Motivering I år är det 70 år sedan Nazityskland


Utskottsberedning: 2009/10:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U347 av Gustav Blix (m) (doc, 42 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. s Transpersoners livsvillkor s65039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en moderniserad lagstiftning om ändrad könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:CU8 2009/10:KrU6 2009/10:KU14 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So603 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So554 av Lars Lilja s Dopning s78017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta en ny och från idrottsrörelsen självständig och oberoende antidopningsorganisation.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:MJU10 2009/10:SoU12 2009/10:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:So554 av Lars Lilja (s) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:So230 av Anita Brodén (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:So230 av Anita Brodén fp Suicid och Internet fp1137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utveckling av interaktiv rådgivning på nätet för att förhindra suicid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU6 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So230 av Anita Brodén (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:So221 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:So221 av Thomas Nihlén m.fl. mp Djur, natur och kultur i vården mp807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram underlag och genomföra utbildningsinsatser som möjliggör


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:So221 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson kd Svenska kyrkliga kulturvärden kd691 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta gemensamt ekonomiskt ansvar för de svenska kyrkliga kulturvärdena.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sk440 av Holger Gustafsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N308 av Jan R Andersson (m)

Motion till riksdagen 2009/10:N308 av Jan R Andersson m Serviceföretagandet i glesbygden m1570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta serviceföretagandet i glesbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:KrU9 2009/10:NU2 2009/10:TU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:N308 av Jan R Andersson (m) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. s Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid s25001 Innehållsförteckning Inledning 6 Kulturarbetarnas arbetsliv 7 Förslag med anslag under andra utgiftsområden 8 Utökning av konstnärsallianserna 8 Internationellt kulturutbyte 8 Access Bevara,


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1 2009/10:KrU5 2009/10:KrU9 2009/10:SkU26
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Kr339 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) (doc, 157 kB)

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall kd Det civila samhället kd855 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Det civila samhället och staten 3 5 Regeringens insatser 3 6 Underlätta för det civila samhället 4 6.1 Kultur 4 6.2 Sociala företag 5 6.3 Moms för secondhand-affärer 5


Utskottsberedning: 2009/10:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr338 av Stefan Attefall (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:Kr337 av Gunnar Axén (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr337 av Gunnar Axén m Avskaffande av automatspelslagen m1522 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om automatspelslagen. Motivering Svensk lagstiftning rörande spel är otydlig och i många fall kontraproduktiv. Oavsett


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr337 av Gunnar Axén (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg m Spelmarknaden m1528 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr336 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Kr335 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr335 av Margareta Cederfelt m Affärsverksamheten inom Svenska kyrkan m1764 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de statliga bidragen till Svenska kyrkan med hänsyn till EU:s konkurrensregler. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr335 av Margareta Cederfelt (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Kr334 av Ulrika Carlsson i Skövde och Stefan Tornberg (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr334 av Ulrika Carlsson i Skövde och Stefan Tornberg c Stödet till sjukhuskyrkan c491 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av höjt stöd till sjukhuskyrkan. Motivering När Sveriges riksdag 1980


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr334 av Ulrika Carlsson i Skövde och Stefan Tornberg (c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson c Public service c327 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska utformas. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:Kr332 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr332 av Fredrick Federley och Annie Johansson c Spelmonopol c326 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en avveckling av det svenska spelmonopolet ska hanteras. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU11 2009/10:NU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Kr332 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:Kr331 av Eva Johnsson och Emma Henriksson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr331 av Eva Johnsson och Emma Henriksson kd Finansiering av public service kd690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att ersätta dagens tv-avgift med ett annat finansieringssystem


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr331 av Eva Johnsson och Emma Henriksson (kd) (doc, 41 kB)