Dokument & lagar (3 213 träffar)

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. FP Barn i sekter fp1297 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap om situationen för barn som växer upp i sekter och utbildning för relevanta personalkategorier


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub429 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län s6079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö är en stark


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub428 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub427 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub427 av Veronica Palm m.fl. S Hälsofrämjande skolor s6046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsofrämjande skolor. Motivering De största hälso- och livslängdsskillnaderna finns idag mellan människor som har en


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub427 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning V416 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ub426 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:Ub425 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub425 av Mikael Damberg m.fl. S, MP, V Utgiftsområde15 Studiestöd V415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag  Regeringens förslag tkr Förändring


Utskottsberedning: 2010/11:UbU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ub425 av Mikael Damberg m.fl. (S, MP, V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ub424 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub424 av Pia Nilsson S Utbildningsplatser inom transportnäringen s42043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur det offentliga utbildningssystemet kan bemöta det kommande rekryteringsbehovet av personal


Utskottsberedning: 2010/11:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub424 av Pia Nilsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén S Forskningsmedel till Mälardalens högskola s16035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för forskning vid Mälardalens högskola. Motivering Mälardalens högskola


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub423 av Hans Ekström och Anna Wallén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub422 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub422 av Pia Nilsson S Fortbildning på gymnasiet s6057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av styrd utbildning för att underlätta inlärning. Motivering För lärare på grundskolan är det ofta en självklarhet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub422 av Pia Nilsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub421 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub421 av Pia Nilsson S Praktik under studietiden s42040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till praktik under studietiden. Motivering All kunskap bottnar i lusten att lära och därför är uppgiften för


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub421 av Pia Nilsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub420 av Pia Nilsson och Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub420 av Pia Nilsson och Hillevi Larsson S Kunskaper om kost och motion s6060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att all personal som arbetar med barn och ungdomar har tillräckliga kunskaper i kost- och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub420 av Pia Nilsson och Hillevi Larsson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison FP Möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning fp1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn i syfte att öka möjligheterna för finansiering vid vidareutbildning.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub419 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison FP Studiemedel för utbildning vid folkhögskola fp1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för studiemedel för studerande vid folkhögskola. Motivering Studiemedel


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson KD Variationer inom skolhälsovården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en utvärdering av skolhälsovården. Motivering Skolhälsovården


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub417 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub416 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub416 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Fribeloppets avskaffande m1597 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet för studiemedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub416 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson M Forskning till stöd för ringaktad sjukvård m1817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning till stöd för ringaktad sjukvård. Motivering Att politiker riktar stöd till särskild forskning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub415 av Finn Bengtsson (M) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Kompetens vid tillsättning av lärartjänster m1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärares formella kompetens ska gälla vid anställning. Motivering Läraryrkets


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub414 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin M Geriatrik på läkarutbildningen m1448 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av geriatrik på läkarutbildningen. Motivering Alliansregeringen har i budgeten för 2011 aviserat en


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub413 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub412 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub412 av Margareta B Kjellin M AT och ST för sjuksköterskor m1446 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Motivering Under det senaste decenniet har


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub412 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub411 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub411 av Åsa Lindestam m.fl. S Barn- och fritidsomsorg för alla på obekväm arbetstid s42004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn- och fritidsomsorg för alla på obekväm arbetstid. Motivering Idag arbetar många


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub411 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub410 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub410 av Hillevi Larsson S Körkortsundervisning i gymnasiet s6068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub410 av Hillevi Larsson (S) (doc, 47 kB)