Dokument & lagar (3 213 träffar)

Motion 2010/11:Ub389 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub389 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström S Behov av extra skolår s6031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förlängt skolår för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Motivering Elever med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub389 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub388 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub388 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 s6035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av förutsättningarna för att ge barn med hörselskada rätt till utbildning


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub388 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ub387 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub387 av Roza Güclü Hedin S Meritpoäng s6037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över systemet med meritpoäng. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ub387 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub386 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub386 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S Kvalitativa valideringsmöjligheter s6033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hitta snabba och kvalitativa valideringsmöjligheter för dem med utländsk examen. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub386 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub385 av Magdalena Andersson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub385 av Magdalena Andersson M Värdet av utlandsstudier för svenska elever m1066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenska elevers utlandsstudier. Motivering Svenska studenters utlandsstudier är värdefulla, både


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub385 av Magdalena Andersson (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström KD Validering av utländska examina och utbildningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om validering av utländska examina


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub384 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson KD Inventering av den fysiska skolmiljön Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att göra en inventering av den fysiska miljön i landets


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub383 av Emma Henriksson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub382 av Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub382 av Anders Andersson KD Teckenspråkslärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av behovet av en teckenspråkslärarutbildning. Motivering Döva har sedan


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub382 av Anders Andersson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub381 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub381 av Roland Utbult KD Skolans likabehandlingsplaner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka likabehandlingsplanernas roll i den svenska skolan. Motivering Enligt diskrimineringslagen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub381 av Roland Utbult (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub380 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub380 av Emma Henriksson och Andreas Carlson KD Rätten att överklaga betyg kd645 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett regelverk kring överklagande av betyg skulle kunna se ut. Motivering Frågan


Utskottsberedning: 2010/11:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub380 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub379 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub379 av Andreas Carlson KD Ideellt skolengagemang i betyget Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betyget ska kunna innehålla frivillig information om elevens ideella engagemang inom


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub379 av Andreas Carlson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub378 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub378 av Emma Henriksson och Andreas Carlson KD Privatekonomi i gymnasieskolan kd647 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privatekonomi som en del av gymnasieskolans undervisning. Motivering Många människor lånar


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub378 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub377 av Andreas Carlson och Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub377 av Andreas Carlson och Emma Henriksson KD Elevhälsogaranti kd646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en elevhälsogaranti som garanterar varje elev att kunna få kontakt med elevhälsan under skoldagen.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub377 av Andreas Carlson och Emma Henriksson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub376 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub376 av Penilla Gunther KD Undervisningsmaterial i punktskrift kd693 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur undervisningsstödet till synskadade elever kan förbättras. Motivering För att kunna fungera


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub376 av Penilla Gunther (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub375 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub375 av Penilla Gunther KD Kunskap om funktionsnedsättning i lärarutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp hur kunskapen om funktionsnedsättning tillvaratas när


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub375 av Penilla Gunther (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub374 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub374 av Roland Utbult och Anders Andersson KD Prioritera satsningar på alkohol, narkotika och tobak kd695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ANT-kunskap i den svenska skolan. Motivering Svenska skolelevers


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub374 av Roland Utbult och Anders Andersson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub373 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub373 av Anita Brodén FP Hem- och konsumentkunskap fp1053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av hem- och konsumentkunskap. Motivering Regeringen har initierat och genomfört en mängd reformer inom svensk


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub373 av Anita Brodén (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub372 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub372 av Mikael Oscarsson KD Likvärdig utbildning kd764 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa en likvärdig kvalitet inom skolan. Motivering Den svenska skolan står i dag inför stora utmaningar, och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub372 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub371 av Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub371 av Valter Mutt MP Nobelpris i ekologi MP2801 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att inrätta ett Nobelpris i ekologi. Ett pris för vår tid Nobelprisen instiftades för


Utskottsberedning: 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub371 av Valter Mutt (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell M AT-tjänst för nyutexaminerade sjuksköterskor m1627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en allmäntjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor.


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub370 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (M) (doc, 47 kB)