Dokument & lagar (141 träffar)

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani C Additionella pengar till klimatbiståndet c475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om additionella pengar till klimatbiståndet. Motivering Världen står idag inför stora utmaningar med att både


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani C Sverige en stark röst för fred och försoning c477 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges viktiga roll i försoningsprocesser. Motivering Sverige har ett stort förtroendekapital när


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:U322 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U322 av Annika Eclund KD Minoritetsstatus för syrianer i Turkiet kd648 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att syrianer ges officiell minoritetsstatus i Turkiet. Motivering Vid 1900-talets


Utskottsberedning: 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U322 av Annika Eclund (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U321 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U321 av Annika Eclund KD Kristna irakiska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en förbättring av kristna irakiska flyktingars situation. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U321 av Annika Eclund (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U320 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U320 av Annika Eclund KD Syrianska flyktingars mark och egendom i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågan om syrianska flyktingars mark och egendom i Turkiet bör ses över.


Utskottsberedning: 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U320 av Annika Eclund (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Aktiv politik till stöd för demokrati i Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska vara en tydlig röst till stöd för den demokratiska oppositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:U318 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U318 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget och fattigdomsbekämpning s32046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att biståndsanslaget ska användas till fattigdomsbekämpning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:U318 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen s32056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:U317 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala M Sveriges relationer till Kuba m1636 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges relationer till Kuba. Motivering Sveriges Kubapolitik förs sedan 1996 i princip


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom M Medlemskap i Nato m1632 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för svenskt medlemskap i Nato. Motivering Nato är en förkortning för North


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U315 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U314 av Staffan Danielsson C Dawit Isaak c348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson MP Fristående utvärdering av Sveriges politik för global utveckling MP1413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en från regeringen fristående utvärdering av samstämmigheten


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. MP Övergrepp i Irak MP1412 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att leva upp till de folkrättsliga förpliktelser Sverige åtagit sig.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. M Nordiska rådet m1439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering De nordiska ländernas politik och samarbeten har genom historien sammanflätats


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:U310 av Karin Åström och Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U310 av Karin Åström och Maria Stenberg S Barentssamarbetet s16022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för utveckling av nordområdet och ett fördjupat samarbete i Barents euroarktiska region.


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U310 av Karin Åström och Maria Stenberg (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U309 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U309 av Irene Oskarsson KD Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Sida i uppdrag att tillsammans med det civila samhällets organisationer arbeta med religionsfrihetsfrågor


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U309 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson KD Kuba kd832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av EU:s borttagna sanktioner mot Kuba. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd sd185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 9 505 544 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 21 007 441 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:U305 av Ann-Kristine Johansson och Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U305 av Ann-Kristine Johansson och Maria Stenberg S Nordiskt samarbete inom klimatpolitiken s28022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka takten och intensiteten och hitta nya former inom det nordiska samarbetet


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U305 av Ann-Kristine Johansson och Maria Stenberg (S) (doc, 48 kB)