Dokument & lagar (6 766 träffar)

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther KD Yrkesutbildning för mötesplanerare KD634 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub583 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub583 av Per Lodenius C Uppdrag att utveckla högskoleutbildning för studenter med intellektuell funktionsnedsättning C400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge högskoleverket i uppdrag att utveckla högskoleutbildning


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub583 av Per Lodenius (C) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt SD Ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid SD381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid. Motivering Fristående skolor med konfessionell

2013-10-03

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. S Körkortsutbildning i skolan S2086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkortsutbildning i skolan. Motivering Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att av landets 140 000


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub581 av Marie Nordén m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor S2225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studier för alla i ekonomi och konsumentfrågor i grundskolan och på gymnasiet. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub580 av Carina Ohlsson och Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. S Skolors informationsansvar S2131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolors informationsansvar. Motivering När elever i gymnasieskolan blir myndiga upphör skolans skyldighet att ha


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl KD Teckenspråkslärarutbildning KD788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av behovet av en teckenspråkslärarutbildning. Motivering Sverige är på många


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub578 av Anders Andersson och Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub577 av Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub577 av Magnus Sjödahl KD Fler bostäder för studenter KD649 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att permanenta rätten för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder för sina studenter. Motivering Bostadsbristen


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub577 av Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. MP Lärarna skolans viktigaste resurs MP1101 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Minskad administration och dokumentation 3 Dokumentation som stöd för lärande och utveckling 5 Dokumentationsförfarandet 5 Nationella prov 6 Provens


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12 2013/14:UbU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 118 kB)

Motion 2013/14:Ub575 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub575 av Johnny Skalin SD Ändrad skollag om mobbning SD399 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i skollagen om mobbning. Motivering Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom hanteras olika i


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub575 av Johnny Skalin (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. MP Lärare för barns och ungas kultur MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av utbildade lärare till kultur- och musikskolan. Motivering Sverige har i allt högre grad utmärkt sig


Utskottsberedning: 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub574 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S37001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU15 2013/14:UbU16
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:Ub573 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S37003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU16
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 105 kB)

Motion 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S37002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 116 kB)

Motion 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för forskning S37006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning, forskning och innovation i samhällets och människors tjänst. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:AU5 2013/14:NU1 2013/14:NU15 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 143 kB)

Motion 2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S37005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3 2013/14:KrU9 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. S Färdplan för läraryrket S37007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lärarna som nyckeln till framgång i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13 2013/14:UbU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 80 kB)

Motion 2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S37009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub567 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:Ub566 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub566 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd S37008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 ta upp lån i Riksgäldskontoret för


Utskottsberedning: 2013/14:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub566 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. MP Eleven i centrum MP1102 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Varje elev har rätt att nå kunskapsmålen 3 Grundläggande läsförmåga 3 Läsutveckling 4 Skolbibliotek 4 Stöd i rätt tid 4 Matematik 4 Specialpedagogik 5 It i skolan 5


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 111 kB)