Dokument & lagar (3 206 träffar)

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Utveckling av nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. SD Fler teknikgymnasier och lärlingsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta teknikgymnasier och ett system för lärlingsjobb och tillkännager detta för regeringen Motivering På vissa orter finns


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3236 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3231 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. FP Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:3200 av Christer Nylander m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3161 av Roger Haddad FP Höjda krav på lärare och rektorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolledare ska vara utbildade lärare i grunden för att verka som rektorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen har sedan


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3161 av Roger Haddad (FP) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson båda C Undantag i kösystemet för förskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet för fristående förskolor och grundskolor att ta emot nyanlända barn och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3107 av Markus Wiechel SD Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra för fler universitet och högskolor att inrätta öppna utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3094 av Markus Wiechel SD Privat- och hushållsekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privat- och hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte alltid helt enkelt att lämna tryggheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3094 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3091 av Markus Wiechel SD Företagsamhet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap i skolan kring hur man startar företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ligger arbetslösheten för unga på


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3091 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3090 av Markus Wiechel SD Trafikteori i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafikteori i skolan finns för flera elever som individuellt val. Det är dock inte


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3090 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3076 av Markus Wiechel SD Bättre matchning inför yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redovisa chansen till olika arbetstillfällen vid olika utbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land där


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En modern kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka den allmänna förskolan till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson båda C Ökat regionalt inflytande över all kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett system där regional prioritering av nationella resurser för kompetensförsörjning och kompetensmatchning


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3030 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren båda C Den högre utbildningens samverkan med näringslivet samt hur frågan om anställningsbarhet hanteras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslagen till universitet och högskolor i fortsättningen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15 2015/16:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2958 av Jan R Andersson M Underlätta för unga att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt statistik från Arbetsförmedlingen saknar närmare


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2958 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2937 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2937 av Lotta Olsson och Sten Bergheden båda M Entreprenörskapsutbildning till alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2937 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2937 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2924 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2924 av Lotta Olsson M God kompetens om adhd och dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens inom adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid den rätta


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2924 av Lotta Olsson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2924 av Lotta Olsson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel båda SD Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ökade kunskaper om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor på bästa sätt förs in i grundskolans


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2905 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 66 kB)