Dokument & lagar (3 855 träffar)

Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utbildningar för att säkra en bra och trygg vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen, i samverkan med landsting/regioner, bör se över hur ett volymmässigt väl avvägt utbildningsutbud som motsvarar


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm S Barnomsorg på nätter och helger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätten till barnomsorg regleras


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. S Alla barns rätt till förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över alla barns rätt till förskola oavsett föräldrarnas livssituation samt att undersöka hur vi kan uppmuntra barn med störst behov att


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1874 av Teres Lindberg S Yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1860 av Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2017/18:1860 av Helena Lindahl C Ökad decentraliserad utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att i nästa regleringsbrev för Umeå universitet se över möjligheten att utöka antalet decentraliserade utbildningsplatser


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1860 av Helena Lindahl (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1860 av Helena Lindahl (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1856 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1856 av Hans Ekström S Behov av forskning kring mögel och mögelgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till utökad forskning kring mögel och mögelgifters påverkan på människors hälsa och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1856 av Hans Ekström (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1856 av Hans Ekström (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm båda S Distansutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om distansutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Distansutbildning har visat sig vara en mycket bra


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1835 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1835 av Mathias Tegnér S Om idrott och aktivitet i skolan och annorstädes Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka arbetet med fysisk aktivitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att människor i västvärlden


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1835 av Mathias Tegnér (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1835 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta möjliggöra för högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Bristen på läkare i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsatt följa utvecklingen av behovet av utbildning av läkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är uppenbart


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt båda S Trafikflygutbildningen i Ljungbyhed för forskning och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Trafikflyghögskolan i Ljungbyheds direkta koppling till forskning och universitet som


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder båda S Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Äspölaboratoriets roll i Sveriges nationella forskningsinfrastruktur


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg S Kompetenshöjning av elev- och lärarassistenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenshöjning av elev- och lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla elever bör få rätt stöd


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. S Studenters medinflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra finansieringen av landets studentkårer mer oberoende i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde båda C Studiebidrag för personer med intellektuell funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förslag till system för studiebidrag för studenter med intellektuell


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1764 av Finn Bengtsson M Stöd för geriatrisk farmakologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning och forskning i geriatrisk klinisk farmakologi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personer som är äldre än 75 år utgör


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng M Fribeloppet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna kring inkomsttaket för studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många studenter är ett extrajobb vid sidan om studierna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1752 av John Widegren M Utöka utbildningen för avancerade specialistsjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att AVSP-utbildningen bör utvecklas samt stödjas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1686 av Jan Lindholm MP Innemiljö och skolresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av mer information kring innemiljön i skolor och dess påverkan på elevernas prestationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1672 av Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1672 av Maria Ferm MP Bättre etablering i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta ett större ansvar för att mer av resurser fördelas till de skolor som har det tuffast och de huvudmän som tar det största ansvaret för


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) (pdf, 76 kB)