Dokument & lagar (435 träffar)

Motion 2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. C Högre utbildning till jobb Sammanfattning Utbildning berikar både samhälle och individer. Tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet ökar människors möjligheter till jobb och trygghet, samtidigt som det gynnar näringslivet och vår gemensamma


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17 2017/18:SkU9 2017/18:UbU11 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17 2017/18:UbU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. C Låt inte Sverige klyvas Sammanfattning Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer, men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Nästan en miljon människor befinner sig idag i utanförskap. Orsakerna är flera, men två viktiga problem är de hårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:KrU3 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9 2017/18:SoU9 2017/18:TU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU2 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny indelning av lärosätena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17 2017/18:SkU8 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen båda SD Utökad möjlighet till körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa trafikteori i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU11 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1998 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1998 av Sten Bergheden M Underlättande för ungdomar att få jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SfU19 2017/18:SkU8 2017/18:UbU14 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1361 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med kraft fortsätta arbetet för västsahariernas rätt till en egen stat och deras rätt att själva besluta om sin framtid, inte minst inom ramen för FN, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. L Liberal biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att humanitära insatser ska prioriteras i det svenska biståndet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12 2017/18:UU10 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2017/18:UU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 109 kB)

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:SkU10 2017/18:SkU9 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU17 2017/18:TU18 2017/18:TU5 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 138 kB)

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. C En hållbar infrastruktur för hela landet Sammanfattning En välfungerande transport och IT-infrastruktur är en förutsättning för att det ska gå att bo, leva och arbeta i hela landet. Att näringslivets godstransporter fungerar är likaledes viktigt för att möjliggöra


Utskottsberedning: 2017/18:CU18 2017/18:FiU1 2017/18:KU31 2017/18:SkU10 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU10,2017/18:TU13 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU15,2017/18:TU6 2017/18:TU16 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU5 2017/18:TU5,2017/18:TU9 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 154 kB)

Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3627 av Nina Lundström L Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vissa skatteregler kopplade till cykelpendling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU1 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3624 av Jakob Forssmed KD Åtgärder för att främja cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nationellt cykelkansli som kan arbeta med åtgärder som underlättar cykling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. L Transport och it Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillgängligt transportsystem


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU6 2017/18:TU6,2018/19:TU5 2017/18:TU9 2017/18:UbU17 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3337 av Markus Wiechel SD Främja elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar tills


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith MP Taxi en form av bildelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anropsstyrd kollektivtrafik med taxi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta ett mål till 2030 om minst 80 procents reduktion av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken jämfört med 2010 års nivå och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:NU22 2017/18:SkU10 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin båda MP Fem förslag för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att alla järnvägsföretag ska ge resenärerna möjlighet att ta


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Samhällsnytta före avreglering av järnväg och kollektivtrafik 4Mer demokrati mindre avregleringar 5Avreglering ger inte bättre utbud


Utskottsberedning: 2017/18:NU4 2017/18:SkU8 2017/18:TU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 145 kB)

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3884 av Martin Kinnunen SD Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadereduktion ska vara vägledande inom tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Förstärkta rättigheter för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning som ser över möjligheten att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med


Utskottsberedning: 2017/18:KU34 2017/18:SkU19 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2017/18:242 av Solveig Zander C Fler åtgärder mot rökning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot exponering av tobak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av flera rökfria


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C) (pdf, 64 kB)