Dokument & lagar (30 träffar)

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. SD Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja bevarandet av identiteten för Nineveslättens invånare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU2 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. L, M, C, KD Försvar och krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av landstingens beredskap och behovet av katastrofmedicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UFöU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 13 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 109 kB)

Motion 2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. L Liberal försvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvarsanslaget på sikt bör uppgå till minst 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:UFöU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2001/02:U345 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:U345 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Mänskliga rättigheter och demokrati 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Trots detta självklara sker dagligen kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. För oss liberaler utgör arbetet med att försvara


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU11 2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 5 avslag, ,

Motion 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U332 av Jan Erik Ågren m.fl. kd Säkerhetspolitiken Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U322 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U322 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Förenta nationerna i en globaliserad värld Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Förenta nationerna i en globaliserad värld 2 2.1 The Millennium Summit 2 3 Det globala civila samhället 3 3.1 FN:s säkerhetsråd 4


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U319 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:U319 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Säkerhetspolitiken Sammanfattning Den främsta lärdomen att dra från terroristattacken mot USA och dess konsekvenser är att genuin och stabil säkerhet inte kan uppnås annat än i gemenskap. En ny svensk säkerhetsdoktrin bör utgå från att Sverige aktivt


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U318 av Sten Tolgfors och Henrik Landerholm (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U318 av Sten Tolgfors och Henrik Landerholm m Missilförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av ett gemensamt försvar för att skydda civilbefolkningen i deltagande länder mot attacker med atomvapen, kemiska


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U317 av Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U317 av Sten Tolgfors m Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om terrorismen som hot mot det demokratiska systemet och vårt öppna, västerländska samhällssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U315 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:U315 av Matz Hammarström m.fl. mp EU:s utrikes- och säkerhetspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 44 4 Bakgrund 45 5 Humanitära argument alibi för en ny säkerhetsdoktrin 45 6 Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik före


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU11
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. m Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall stödja de baltiska staternas önskan om Natomedlemskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. m Fattigdomen 1 Sammanfattning Det senaste decenniet har vi upplevt den snabbaste fattigdomsavvecklingen hittills i mänsklighetens historia. Det beror på en snabb ekonomisk tillväxt främst i Asien men även i ett antal övriga u-länder. Det har skett en snabb


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U305 av Holger Gustafsson m.fl. kd Mänskliga rättigheter 1 Sammanfattning Mänskliga rättigheter kränks i alla länder i världen, till och med i Sverige. Det är allas vårt ansvar att arbeta för att så många människor som möjligt kan åtnjuta de fri- och rättigheter som är fastslagna i FN:s


Utskottsberedning: 2001/02:KU15 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU7 2001/02:UU8 2002/03:UU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 1 avslag, ,

Motion 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. Flertalet av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till sin natur internationella.


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU13 2001/02:KU12 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU15 2001/02:MJU16 2001/02:MJU5 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SkU15 2001/02:SkU17 2001/02:SoU15 2001/02:SoU19 2001/02:SoU6 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2001/02:FiU27 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU11 2001/02:UU15 2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:U284 av Gudrun Schyman m.fl. v Sverige under nya internationella förhållanden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i alla internationella sammanhang aktivt bör arbeta för att påskynda reformeringen av FN så att organisationen


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U272 av Karin Enström (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U272 av Karin Enström m Avväpning, demobilisering och återanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av avväpning, demobilisering och återanpassning vid konfliktförebyggande och fredsfrämjande verksamhet.


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. c Den nordliga dimensionen 1 Sammanfattning Begreppet den nordliga dimensionen har, och skall ha, en stark betoning på förhållandena i de nordvästra delarna av Ryssland. Det är viktigt att prioriteringar och åtgärder balanseras mot de behov som finns i olika


Utskottsberedning: ------2001/02:JuU13 2001/02:NU17 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U264 av Margareta Viklund (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:U264 av Margareta Viklund kd Mänskliga rättigheter och demokrati i Vitryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av ett särskilt EU/OSSE-program för demokratiutbildning av unga vitryska oppositionspolitiker.


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Paginering