Dokument & lagar (7 273 träffar)

Motion 2017/18:2858 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:2858 av Rickard Nordin C Uppmuntra fler online- och distanskurser vid högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra fler online- och distanskurser vid högskolor och universitet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2858 av Rickard Nordin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2858 av Rickard Nordin (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2855 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:2855 av Rickard Nordin C Säkrare regler för registerutdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra registerutdragens giltighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan ett antal år tillbaka krävs utdrag ur brottsregistret


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2855 av Rickard Nordin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2855 av Rickard Nordin (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2851 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:2851 av Rickard Nordin C Validering av icke-formellt och informellt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda synen på kompetens och utverka riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2851 av Rickard Nordin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2851 av Rickard Nordin (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson SD Ändring i skollagen och liknade förordningar gällande bosatta i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra i skollagen och liknade förordningar gällande skrivelsen bosatta i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna gör


Utskottsberedning: 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 125 kB)

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem som är en av världen generösaste


Utskottsberedning: 2017/18:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk båda MP Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten,


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass båda M Fribeloppsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2744 av Jenny Petersson M Nationell strategi för att förebygga och eliminera sexualbrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för att specifikt förebygga sexuella ofredanden i svensk skola och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2742 av Jenny Petersson M Stärk elevhälsan för ungas psykiska hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevernas psykiska hälsa och om att se över skollagen för att tydliggöra och följa upp det hälsofrämjande arbete som elevhälsan utför


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden båda M Entreprenörskapsutbildning till alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2729 av Lotta Olsson M Bakgrundskontroll vid utbildning för att hantera sprängämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa bakgrundskontroller av de som utbildar sig för att hantera sprängämnen, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2728 av Lotta Olsson M KY-utbildning till djurvårdare i Örebro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en KY-utbildning till djurvårdare i Örebro och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av de


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2727 av Lotta Olsson M Sfi-undervisning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till sfi-undervisning för asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Språken är en av de viktigaste nycklarna


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2726 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2726 av Lotta Olsson M God kompetens i fråga om adhd och dyslexi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens i fråga om adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2726 av Lotta Olsson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2726 av Lotta Olsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2725 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2725 av Lotta Olsson M Invandrade lärare som lärarassistenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta invandrade lärare arbeta som lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2725 av Lotta Olsson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2725 av Lotta Olsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2706 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2706 av Jenny Petersson M Klinisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra klimatet för klinisk forskning och läkemedelsprövningar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Stärkta förutsättningar


Utskottsberedning: 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2706 av Jenny Petersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2706 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. S Öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som lever med missbrukande föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa krav på att utbildningar som är inriktade på yrken


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas båda MP Nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utvecklingsmöjligheterna för att utländska universitet


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2613 av Lars Hjälmered M Digital kompetens it i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens på lärarutbildningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)