Dokument & lagar (200 träffar)

Motion 2015/16:2690 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2690 av Andreas Carlson KD Stärkt koppling mellan skola och näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledarens roll som länk mellan skolan och näringslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:2690 av Andreas Carlson (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2690 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1610 av Sten Bergheden M Underlättande för ungdomar att få jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:SfU12 2015/16:SkU16 2015/16:UbU13 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:746 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:746 av Rasmus Ling MP Gymnasieskolan och arbetsmarknadspolitiken på regional nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för gymnasieskolan bör föras över från kommunerna till regionerna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:746 av Rasmus Ling (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:746 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. SD Tio förslag för en förskola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all undervisning inom förskolan ska vara evidensbaserad och att politiska trender liksom genuspedagogik inte ska få förekomma


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:SfU1 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. S Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta utbildningens betydelse för utvecklingen i Värmland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg hälso- och sjukvård i rätt tid av hög kvalitet 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar 4Moderata utgångspunkter 4.1 En gemensam rättvis solidarisk finansiering 4.2 I rätt tid med hög


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:SoU7 2015/16:SoU9 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 59 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 217 kB)

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. SD Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda blivande föräldrar ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:JuU18 2015/16:JuU20 2015/16:JuU22 2015/16:KrU1 2015/16:KrU4 2015/16:SfU1 2015/16:SfU15 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5 2015/16:SfU8 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2016/17:CU10 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. M Det goda livet på äldre dagar Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Moderata värderingar och utgångspunkter 3Alliansregeringens äldrereformer 3.1 En nationell värdegrund har lagts fast 3.2 Kvalitetssatsning i äldreomsorgen 3.3 Valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SfU12 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:CU14 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 178 kB)

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2Vårdval även inom öppenvården 1.3Fond för idéburen vård och omsorg 1.4Århundradets


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:JuU19 2015/16:JuU22 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU3 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU17 2015/16:UU18 2016/17:CU10 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 87 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 145 kB) Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 376 kB)

Motion 2015/16:2327 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2327 av Pia Hallström M Användning av ledarhund utan begränsningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att användning av ledarhund utan begränsningar bör tillämpas och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns cirka trehundra


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2327 av Pia Hallström (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2327 av Pia Hallström (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:KrU10 2015/16:SoU1 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 161 kB)

Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. FP Politik för årsrika människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot ålderism och åldersdiskriminering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU25 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Mäns våld mot kvinnor 4Politik mot mäns våld mot kvinnor 5Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor 6Brist på


Utskottsberedning: 2015/16:AU9 2015/16:JuU1 2015/16:JuU18 2015/16:JuU22 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 151 kB)

Motion 2015/16:779 av Robert Hannah (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:779 av Robert Hannah FP Hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förnekande av hedersrelaterat våld och förtryck utgör rasism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU9 2015/16:KrU6 2015/16:SoU6 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:779 av Robert Hannah (FP) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:779 av Robert Hannah (FP) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:667 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:667 av Roger Haddad FP Bättre validering och bedömning av kompetens för bättre integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen tillsammans med företrädare för läkarna men också Sveriges Kommuner och Landsting snabbare


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:667 av Roger Haddad (FP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:667 av Roger Haddad (FP) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. KD En politik för fungerande migration och integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en migrationspolitik som bygger på öppenhet, värnar asylrätten och värnar de värden och principer som skyddsgrunderna


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6 2015/16:FiU1 2015/16:SfU11 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. FP En politik som öppnar dörren till Sverige och till det svenska samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s gemensamma asylpolitik måste bygga på att alla länder delar på ansvaret, och riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:SfU14 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)