Dokument & lagar (7 043 träffar)

Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander båda C Rättvisare folkräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om olika åtgärder för att införa en rättvisare folkräkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små kommuner som


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1777 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. C Kostnadsutjämning som säkrar tillväxten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens förutsättningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1680 av Patrik Jönsson SD Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt för många människor


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1680 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 115 kB)

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage M Nationell samling av förebilder och framgångsprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skapa en nationell samling av förebilder och framgångsprojekt för att förenkla möjligheten att utbyta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1645 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. C Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att lägga fram förslag till kostnadsutjämning som säkerställer tillväxtens kostnader och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden båda M Servicenäringens kostnader för tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mindre servicenäringars kringkostnader för tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hela Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1574 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1570 av Jan R Andersson M Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1567 av Jan R Andersson M Tillsynsavgifter för kommersiell service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsynsavgifter för kommersiell service och tillkännager detta för regeringen. Motivering Runt om i Sverige så spelar den


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1567 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. M Det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda det kommunala utjämningssystemet i syfte att förbättra möjligheten för landsbygdskommuner att finansiera sina egna behov och att


Utskottsberedning: 2019/20:FiU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist S Solidaritet mellan va-kollektiven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av behoven och möjligheterna till stöd för kommuner med ineffektiva va-system på grund av kommunsammanslagningar och


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1431 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1400 av Hillevi Larsson S Hållbar ekonomisk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbar ekonomisk tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Motivering De nyttoeffekter människan får från naturen kallas ekosystemtjänster. Växter


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1400 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Bankernas ansvar för kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över bankernas ansvar för kontanthantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering På


Utskottsberedning: 2019/20:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus båda M Tillståndsgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare för att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen,


Utskottsberedning: 2019/20:FiU26

Motion 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1359 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1291 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1291 av Sten Bergheden M Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att uppmuntra till uppdelning av offentliga upphandlingar så att fler mindre företag kan delta


Utskottsberedning: 2019/20:FiU34

Motion 2019/20:1291 av Sten Bergheden (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1291 av Sten Bergheden (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1982 av Lars Hjälmered M Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad planprocess och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: SkU 2019/20:CU16 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 76 kB)

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-01 11:00 Plats: RÖ5-10 1. Kommissionens senaste paket om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Överläggning COM2019 360, 370, 371, 372 och 373 Statssekreterare Ulf Holm 2. Europeiska systemrisknämndens

2019-10-01 11:00:00

Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. SD En tillgänglig vård i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt vidta åtgärder för en mer tillgänglig vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SoU 2019/20:FiU26 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5 2019/20:SoU6 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 146 kB)

Motion 2019/20:1143 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1143 av Lars Beckman M Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU25

Motion 2019/20:1143 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1143 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1098 av Joakim Järrebring (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1098 av Joakim Järrebring S Sätt mål för jämlikheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa mål för hur jämlikheten ska utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Graden av jämlikhet avgör i mycket stor grad


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20

Motion 2019/20:1098 av Joakim Järrebring (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1098 av Joakim Järrebring (S) (pdf, 70 kB)