Dokument & lagar (56 433 träffar)

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1737 av Edward Riedl M Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2010 infördes nya bestämmelser


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. C Parkeringsavgift elbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den kommunala avgiftslagen så att den möjliggör att differentiera parkeringsavgifter utifrån fordons miljöegenskaper och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:998 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:998 av Sofia Westergren M Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristande upphovsrättsregistrering av digitalt innehåll


Utskottsberedning: 2018/19:NU16

Motion 2018/19:998 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:998 av Sofia Westergren (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander båda C Panoramafrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera digital publicering av avbildningar av konstverk som finns i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:NU16

Motion 2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2049 av Jörgen Warborn M Teknikneutral lagstiftning på upphovsrättsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda upphovsrättslagstiftningen i syfte att skapa en teknikneutral lagstiftning som bl.a. förtydligar att även streaming


Utskottsberedning: 2018/19:NU16

Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1786 av Dag Larsson S Moderniserat uniformsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett moderniserat uniformsförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren så har extremistiska ofta


Utskottsberedning: 2018/19:KU27

Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2483 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2483 av Kristina Yngwe C Hållbart jordbruk för global fattigdomsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att ett hållbart lantbruk och lantbrukets organisationer ges en starkare status i det internationella klimatarbetet


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2483 av Kristina Yngwe (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2483 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Östersjön syns några av


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen C Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att inrätta ett statligt kontrollorgan med fokus på livsmedelsfusk, liknande de specialenheter med fokus


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider båda S Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förlägga ett nationellt centrum för utveckling av cirkulär livsmedelsproduktion


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson båda C Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygden och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2443 av Lars Thomsson C Effekter av torkskador på Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta nivån på och fördelningen av de kommande statliga ersättningarna för torkskadorna under 20192020 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2052 av Jörgen Warborn M Innovativ livsmedelsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att satsa mer på food tech och innovativ livsmedelsforskning för att värna om klimatet och folkhälsan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1832 av Jan Ericson M Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att avskaffa Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämställdhetsmyndigheten inrättades


Utskottsberedning: 2018/19:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1743 av Edward Riedl M Återinförande av kömiljarden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och utveckla kömiljarden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk sjukvård håller generellt en hög internationell standard.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Vilt och övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1568 av Noria Manouchi M Kronvittnessystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om införandet av ett svenskt kronvittnessystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som medborgare kan man i media följa


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson båda M Molntjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen då dokument som är viktiga för brottsutredningar flyttats till molntjänster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Delgivning vid inskränkning av äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delgivning vid inskränkning av äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering När staten


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1871 av Boriana Åberg M Tolkningen av beviskravet ställt utom rimligt tvivel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tolkningen av beviskravet ställt utom rimligt tvivel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det förekommer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)