Dokument & lagar (82 träffar)

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s Ungdomars villkor s68001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtidstro 4 4 Steget ut i vuxenlivet 5 4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5 4.2 Färdigutbildning i arbetslivet


Utskottsberedning: 2007/08:AU2 2007/08:CU10 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:KrU4 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU4 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 152 kB)

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v850 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 enligt vad som anges i motionen. Riksdagen godkänner att under 2008 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp


Utskottsberedning: 2007/08:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ub478 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning v851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub477 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 108 kB)

Motion 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. v Nya regler för privata skolor v853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En likvärdig skola 2 4 Stopplag 3 5 Nya regler för fristående skolor 4 6 Avgift för ansökan 4 7 Kommunalt inflytande 4 8 Negativa konsekvenser 4 9 Möjlighet att


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:Ub353 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd v601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. v Internationell utvecklingspolitik v604 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt arbete med HBT-frågor inom utvecklingssamarbetet samt utvärdering och utökning av arbetet med Sidas


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk utrikespolitik v608 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 4 5 De internationella finansinstitutionerna 4 6 Handel och genus 5 7 Fackliga rättigheter och


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. mp Internationell handel på rättvisa villkor mp901 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en internationell handel på rättvisa villkor där handeln är underställd FN:s olika sociala, arbetsrättsliga


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU9 2007/08:UU5 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 103 kB)

Motion 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. mp Järnvägssatsningar mp851 1 Sammanfattning At bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn den svåraste utmaningen transporterna står för en stor del av vår klimatpåverkan,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:TU11 2007/08:TU6 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 22 Kommunikationer v201 Sammanfattning För att minska tågförseningar, höja kvaliteten och få fler att ta tåget vill vi under en åttaårsperiod avsätta 8 000 miljoner kronor till ökat banunderhåll. Vi avsätter också under fyra år 1 000 miljoner kronor


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:T328 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T328 av Lars Ohly m.fl. v Klimattaxa i kollektivtrafiken v208 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, som en del i att öka kollektivtrafikens andel av antalet resor, genomföra ett storskaligt försök med klimattaxa


Utskottsberedning: 2007/08:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T328 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v401 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2007/08:SoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. v Hälso- och sjukvård för alla v418 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Sjukvården och samhället 3 5 Jämställd vård 4 6 32 000 jobb i hälso- och sjukvården 5 7 Behoven går före vinsten 6 8 En mer


Utskottsberedning: 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:So449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 91 kB)

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. v Socialpolitik v405 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Socialarbetare 3 5 Krav och socialtjänstlagen 3 6 Kooperativ för egenmakt 4 7 Socioekonomiska bokslut 5 8 Främja de sociala arbetskooperativen 6 9 Lagen om offentlig


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU7 2008/09:SoU1 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:So382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So382 av Lars Ohly m.fl. v Äldrepolitik för rättvisa och jämställdhet v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En solidarisk och jämställd äldreomsorg 3 4 25 000 nya jobb i äldreomsorgen 3 5 Öka kompetensen 5 6 Lagen om anmälningsskyldighet 5 7 Äldre boende 6


Utskottsberedning: 2007/08:CU1 2007/08:FiU2 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik v403 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Levnadsvillkor för människor med funktionshinder 3 5 13 000 fler anställda i handikappomsorgen 5 6 Rätt till hjälpmedel 5 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU7 2008/09:SoU1 2008/09:SoU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 105 kB)

Motion 2007/08:So380 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So380 av Lars Ohly m.fl. v Ett nytt tandvårdsstöd v407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva efter att tandvården i högre utsträckning bör finnas i anslutning till primärvården. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:SoU1 2007/08:SoU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So380 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. v Transpersoners rättigheter Inledning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hälso- och sjukvård 4 5 Könstillhörighetslagen 5 6 Åldersgränsen för rätt till behandling 5 7 Kravet på sterilisering 6 8 Kravet på att sökanden


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU6 2007/08:JuU12 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:So295 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 95 kB)