Dokument & lagar (61 träffar)

Motion 2012/13:Ub476 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub476 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en höjning av studiemedlen till 9 080 kronor för fyra veckors studier. I denna summa ingår även en höjning av studiebidraget till 3 130 kronor för fyra veckor,


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub476 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Ub475 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub475 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning V510 Sammanfattning Utbildningspolitiken har en central roll för att bekämpa arbetslösheten och öka Sveriges förmåga att konkurrera genom hög kunskap och kvalitet. Vi satsar på fler utbildningsplatser


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub475 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2012/13:Ub257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub257 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En likvärdig skola Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om närhetsprincipen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation MP015 1 Sammanfattning Forskningspolitik handlar i grunden om två saker: hur forskningen ska organiseras och finansieras. Men det handlar också om vilka utmaningar vi ser framför oss där vi behöver forskningshjälp


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 387 kB)

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare V559 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och kön 7


Utskottsberedning: 2012/13:FiU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU13 2012/13:NU14 2012/13:NU21 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd SD221 Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling, skogsbruk


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 105 kB)

Motion 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd V295 Sammanfattning Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentsmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bl.a. finansiera


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling V296 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 PGU och millenniemålen 5 5 En solidarisk biståndspolitik 6 6 En feministisk biståndspolitik 7 6.1 En


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 119 kB)

Motion 2012/13:T479 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:T479 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer V540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T479 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik V542 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Samhällsnytta före avreglering av kollektivtrafik och järnväg 5 4 Mer demokrati, mindre avregleringar 5 5 Ökad konkurrens leder inte till lägre priser 6


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU2 2013/14:TU1 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 135 kB)

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem MP016 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar i denna motion ett förslag på inriktning av infrastrukturplaneringen där klimatmålen är styrande. Därför föreslår vi stora


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Utgångspunkter för infrastrukturen 4 4.1 Ett klimatanpassat transportsystem


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 132 kB)

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg S11003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utförlig utredning om järnvägssystemets organisering, där varje


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg V200 Sammanfattning Vänsterpartiet presenterar här förslag till riktade förstärkningar av välfärden. Vi föreslår bl.a. en stor satsning på mer personal i äldreomsorgen samtidigt som vi förstärker satsningen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 95 kB)

Motion 2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En jämlik och jämställd äldreomsorg V214 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 5 4.1 Konkreta förslag 6 4.2 LOV och kommande tvångslagstiftning 7 4.3 Privatiseringar ger otryggare


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SoU1 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So487 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 165 kB)

Motion 2012/13:Sk381 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk381 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution V240 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk381 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en make eller maka i Sverige båda


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 86 kB)

Motion 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V285 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 8 Migration Tusental


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V203 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2014. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång till båda sina föräldrar och för


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf308 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf307 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)
Paginering