Dokument & lagar (129 träffar)

Motion 2005/06:K383 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om samhällsgemenskapens grundläggande värden såsom människovärdet och de mänskliga fri- och rättigheterna. Motiverad etik Alf Ahlberg, författare


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K383 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:K371 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Sammanfattning Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle, på ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är ett grundläggande fundament i det öppna och demokratiska


Utskottsberedning: 2005/06:KU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K371 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:K347 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Sammanfattning I denna motion utvecklas Vänsterpartiets principiella argument mot monarkin och för ett republikanskt statsskick. De tänkbara argumenten för monarkins bevarande diskuteras och bemöts. En republikansk författning för Sverige skisseras. Motionen är baserad på tre tidigare motioner i frågan: 1998/99:K259,


Utskottsberedning: 2005/06:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K347 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:K315 av Lars Ohly m.fl. (v)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Romers språk och kultur 3 Barnomsorg och skolgång 4 Arbetsmarknad på lika villkor 6 Vård och omsorg 6 Boende 7 Romer i asylprocessen 8 Rättsväsendet 8 Romsk organisering 9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:K315 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad brottslighet, men detta får inte ske genom repression och oförståelse för roten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Ju540 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändring i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tusental kronor Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 Polisorganisationen 15 674 018 500 000 4:3 Åklagarorganisationen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju540 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5 Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6 Brottsförebyggande insatser 7 Insatser när unga begår brott 9 Skärpta påföljder 10 Snabba ingripanden vid brott 11 Bekämpa narkotikan 14 Polis och socialtjänst


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 113 kB)

Motion 2005/06:Ju514 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Utmaningen bryt brottskurvan 5 4 000 nya poliser utbildasmen det är i dag färre poliser 6 Polisen styrs demokratiskt av regeringen 7 Strukturella problem 7 En nationell polis 9 Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 10 Kräv


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU17 2005/06:JuU26 2005/06:JuU40 2005/06:SoU11
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Ju514 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 153 kB)

Motion 2005/06:Ju422 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att polisutbildningen bör genomsyras av kunskap om genus, makt och våld i nära relationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att juristutbildningen bör genomsyras av kunskap


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ju422 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 105 kB)

Motion 2005/06:Ju420 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Ekobrottsmyndigheten skall få ställning som nationellt utvecklingscentrum för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag med utgångspunkt i utredningen Krav på


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU22 2005/06:MJU25 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ju420 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 104 kB)

Motion 2005/06:Ju419 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sammansättningen i Registernämnden skall motsvara sammansättningen i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Registernämnden skall ges i uppdrag att kontrollera


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU17 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Ju419 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:Ju410 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ett rättsväsende på reträtt 3 3.1 Utgångspunkten för moderat kriminalpolitik 4 3.2 Stärk brottsoffrens rättigheter 5 3.3 Polisen i medborgarnas tjänst 7 3.3.1 Ett polisväsende på reträtt 7 3.3.2 En stärkt poliskår 7 3.3.3 Ansvar,


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU17 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Ju410 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 151 kB)

Motion 2005/06:Ju384 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Värna friheten 4 Skyddet för individen 5 Skydda grundlagen inför författningsdomstol 5 Skydd för andra och annat än människor 6 Skyddet för miljön 7 Inte hårdare tag utan vård 9 Nya påföljder behövs 10 Bara brottslingar i häktena 11


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:JuU33 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:MJU5 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 20 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju384 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Människohandel för sexuella ändamål en skamfläck för Europa 3 Vilka är offren 4 Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 5 Människohandeln en del av den organiserade brottsligheten 5 Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 7 Biometriska kännetecken i pass 7 Kopplingen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KU1 2005/06:SfU4 2005/06:SoU31 2005/06:UU10 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v)

1Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning1 2Förslag till riksdagsbeslut2 3Inledning3 4Mäns våld mot kvinnor3 5Utveckla mätmetoder för kostnaderna av mäns våld5 6Kvinnojourerna6 7Män som slår8 2Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU18 2005/06:JuU33 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ju378 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:Ju333 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kriminalpolitiken skall ha som mål att antalet fångar minskas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroendevårdens utveckling.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Ju333 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:Ju55 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter, rättigheter som i sin


Utskottsberedning: 2005/06:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju55 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:Ju50 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Inledning Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda och beivra brott. Sådana tvångsmedel innebär definitionsmässigt en inskränkning i grundläggande fri-


Utskottsberedning: 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju50 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:Fi317 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Sverige har de högsta skatterna i världen. För att kunna möta den ökande globala konkurrensen behöver vi en skattereform som både stimulerar människor att vilja arbeta mer och som ser till att det finns fler arbeten att gå till. I denna motion föreslår Folkpartiet bland annat: Skattesänkningar som gör


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:SkU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Fi317 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 138 kB)

Motion 2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Internationella studier har visat att Sverige har goda tillväxtförutsättningar. Centerpartiet vill bejaka detta och aktivt arbeta med de problem som fortfarande finns. Det allt annat överskuggande problemet med en hög faktisk arbetslöshet och litet arbetskraftsdeltagande har identifierats som viktigast


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 284 kB)