Dokument & lagar (129 träffar)

Motion 2005/06:A270 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Försäkringens roll 2 4 Sätt kvaliteten i centrum 4 5 Rättssäkerhet 5 6 Lagen om arbetslöshetskassor 5 7 Arbetslöshetsförsäkringens förstärkning för trovärdighet 6 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 84 kB)

Motion 2005/06:A269 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Klass, kön och etnicitet 3 5 Löneklyftan 3 5.1 Arbetsdelning 4 5.2 Arbetstid 4 5.3 Diskriminering 5 6 Offentlig sektor som föregångare i jämställdhetsarbetet 5 7 Förkortad arbetsdag 6 8 Tidsbegränsade anställningar 7


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:A261 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 De övergripande jämställdhetsmålen 3 5 Strategiskt viktiga områden 4 6 Jämställdhetsarbetets organisering 5 6.1 Jämställdhetsminister med eget departement 5 6.2 Inrättande av en jämställdhetsmyndighet 6 6.3 JämO:s uppdrag 7


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KU1 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:A261 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Sverige framhålls ofta som ett av världens mest jämställda länder. Det är det land där flest kvinnor yrkesarbetar och därmed också kan försörja sig själva. Men arbetsmarknaden i Sverige är också det område där det är tydligast att villkoren för män och kvinnor fortfarande är olika. Sverige har en av väldens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:LU12 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:A259 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 101 kB)

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Skälen för förslagen till beslut 4 Individens och samhällets ansvar 4 En ny enhetlig diskrimineringslag 5 En samordnad och utökad tillsyn 5 Tillsyn skiljs från främjande en ny gemensam antidiskrimineringsmyndighet 6 Förbättrat rättsskydd för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU14 2005/06:KU15 2005/06:KU24 2005/06:KU26 2005/06:KU9 2005/06:SfU6 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:A245 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Arbetsrätten behöver förstärkas 4 4 Otrygga anställningar 5 5 Arbetstagarbegreppet 5 6 Kollektivavtalsrätten 6 7 Lagen om anställningsskydd 7 7.1 Turordningsregler 7 7.2 Föräldrar och arbetslöshet 7 7.3 Diskriminering av föräldralediga


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:FiU19 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2005/06:A245 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 122 kB)

Motion 2005/06:v970 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sammansättningen i Registernämnden skall motsvara sammansättningen i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Registernämnden skall ges i uppdrag att kontrollera

2005-09-22

Motion 2005/06:fp106 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Utmaningen bryt brottskurvan 6 4000 nya poliser utbildasmen det är idag färre poliser 7 Polisens styrs demokratiskt av regeringen 9 Strukturella problem 9 En nationell polis 11 Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 12 Kräv

2005-10-05

Motion 2005/06:fp021 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Människohandel för sexuella ändamål en skamfläck för Europa 3 Vilka är offren 5 Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 6 Människohandeln en del av den organiserade brottsligheten 6 Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 8 Biometriska

2005-09-30