Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU KU MJU NU SfU SkU UU 2019/20:FiU20 2019/20:FiU22 2019/20:JuU25 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. C Ansvar och resultat för klimat och miljö Sammanfattning Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen, i Sverige, i Europa och i världen. Runt om i världen samlas unga människor för


Utskottsberedning: MJU NU SkU TU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU34 2019/20:MJU10 2019/20:TU7 2019/20:TU8

Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. C Frihetsreformer för Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters service gentemot människor och företag bör förbättras genom att fler främjandeuppdrag formuleras och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU MJU NU SkU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:FiU22 2019/20:FiU26 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:MJU6 2019/20:MJU7 2019/20:MJU9 2019/20:TU5 2019/20:TU7 2019/20:UbU9

Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 141 kB)

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de


Utskottsberedning: 2019/20:MJU2

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Tre fokusområden 4.1.1Rättvist miljöutrymme 4.1.2Klimaträttvisa 4.1.3Klimat, klass och kön 4.2Rika


Utskottsberedning: UU 2018/19:FiU6 2018/19:MJU4 2018/19:NU11 2018/19:SkU12 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 115 kB) Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 208 kB)

Motion 2000/01:U512 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U512 av Svensson, Alf kd Europapolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU och WTO verka för en mer generös handelspolitik gentemot u-länder, i synnerhet vad gäller jordbruksprodukter.1


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU6 2000/01:KUU1 2000/01:NU10 2000/01:NU9 2000/01:SfU9 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 2 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U206 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:U206 av Leijonborg, Lars fp Liberal utvecklingspolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att demokrati skall vara det överordnade bland målen för utvecklingssamarbetet. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------2000/01:UU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2000/01:UU7 2001/02:MJU15 2001/02:UU10 2001/02:UU4
Riksdagsbeslut (132 yrkanden): , , 85 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk776 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk776 av Schyman, Gudrun v Förnybara drivmedel 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen låter utreda en förändrad svensk lagstiftning som gör att mineraloljedirektivet uppfylls utan att förnybara drivmedel missgynnas. 2. Riksdagen begär att regeringen tillsätter


Utskottsberedning: -------2000/01:MJU16 2000/01:SkU17 2001/02:NU14
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf274 av Hammarström, Matz mp Ett samhälle för barnen Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldraförsäkringen förlängs till 15 månader under nästa mandatperiod. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU8 2000/01:LU15 2000/01:MJU12 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SfU8 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU19 2000/01:SoU5 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13 2000/01:UU7 2001/02:LU16 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 73 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:N385 av Lundgren, Bo m Landsbygdens möjligheter 1 Sammanfattning Den svenska ekonomin går för närvarande bra. Sverige upplever en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. I glädjen över att utvecklingen ser så ljus ut är det lätt att glömma bort att


Utskottsberedning: ----------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU18 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU3 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:TU2 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N383 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:N383 av Hammarström, Matz mp Regional styrka 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strategier för att öka examensfrekvensen vid högskolor och universitet.1 2. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------2000/01:BoU4 2000/01:KrU8 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:NU2 2000/01:NU7 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2001/02:KrU15 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (86 yrkanden): , , 51 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ837 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ837 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klimatpolitiskt handlingsprogram. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilt


Utskottsberedning: -----------2000/01:FiU2 2000/01:MJU1 2000/01:MJU16 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ780 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ780 av Hammarström, Matz mp Klimatpolitiken 1 Sammanfattning Svensk klimatpolitik har länge präglats av feghet. Det har under lång tid stått klart att vi inte kommer att uppnå koldioxidmålet om oförändrade utsläpp. Det har lika länge stått klart att styrmedlen varit otillräckliga för


Utskottsberedning: -------------2000/01:MJU10 2000/01:NU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ764 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ764 av Lundgren, Bo m Miljöpolitik för utveckling och framtidstro 1 Sammanfattning Är jorden på väg att gå under Ibland när man lyssnar på miljödebatten kan man tro det. Vi har dock ett positivt budskap att komma med. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vår miljö sammantaget


Utskottsberedning: -----------------------------2000/01:BoU1 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU13 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ711 av Daléus, Lennart c Miljö Sammanfattning En god miljö är i allra högsta grad en fråga om livskvalitet. Utan en god miljö undergrävs människors makt över sin vardag och möjligheter att förverkliga sig själva. Centerpartiets människosyn som slår fast alla människors lika rätt och


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU8 2000/01:FiU8 2000/01:KU4 2000/01:LU19 2000/01:LU8 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU12 2000/01:MJU15 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2000/01:UU11 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:MJU9 2001/02:TU2 2001/02:TU8 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (108 yrkanden): 1 avslag, , 63 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ544 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ544 av Hammarström, Matz mp Djuren, rätten och politiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad efterlevnad av djurskyddslagen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: -----------------2000/01:MJU8 2000/01:UU10 2001/02:MJU7
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ243 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ243 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är att


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:NU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:MJU9
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , 1 bifall, 31 saknar beslutsinformation

Paginering