Dokument & lagar (213 träffar)

Motion 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård sd205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 467 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 595 861 000 kr.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. v Miljö och rättvisa v202 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Miljö, klass och kön 7 5 Pågående globala förändringar


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU14 2009/10:FiU5 2009/10:KU1 2009/10:KU11 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22 2009/10:NU3 2009/10:NU9 2009/10:SfU14 2009/10:SkU29 2009/10:TU24 2009/10:UU11 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 328 kB)

Motion 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård v200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:MJ402 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ402 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel v220 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ402 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:MJ371 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ371 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Vårt beroende av ekosystemtjänster mp501 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en överordnad samhällsprioritering är att säkra att viktiga ekosystemtjänster genereras också


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU19 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:MJ371 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 112 kB)

Motion 2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. mp Politik för god mat mp503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på maten i skolan.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2009/10:FiU22 2009/10:MJU10 2009/10:MJU2 2009/10:SoU1 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 81 kB)

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. v Rättsväsendet 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 4 3 Brottsförebyggande arbete 4 4 Polisen 5 4.1 Utbildning 6 4.2 Yrkesrollen 7 4.3 Arbetsmiljö 8 4.4 Civilanställda 8 5 Åklagare 9 6 Domstolarna 10 7 Kriminalvården 10


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU15 2009/10:JuU21 2009/10:MJU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v550 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Målsättning 6 4 Regeringens skattepolitik 6 5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 7 6 Skatt på inkomster 8 6.1 Regeringens förslag 8 6.1.1 Jobbskatteavdrag steg


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:MJU2 2009/10:SfU1 2009/10:SkU30 2009/10:TU1
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 398 kB)

Motion 2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. mp Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle mp701 Innehållsförteckning Inledning 8 Solidariska principer grunden för grön bostadspolitik 8 Mål för bostadspolitiken 9 Bostad en mänsklig rättighet 10 Dags att leva upp till åtagandet 10 Ökad flexibilitet


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:CU1 2009/10:CU10 2009/10:CU16 2009/10:CU4 2009/10:CU9 2009/10:MJU1 2009/10:SfU1 2009/10:SkU27 2009/10:SoU1 2009/10:SoU12 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 246 kB)

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för global utveckling mp901 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Mänskliga rättigheter 6 Rätten till mat och vatten 7 Rätten till hälsa 9 Ansvarsutkrävande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 9


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22 2008/09:MJU28 2008/09:NU18 2008/09:SfU8 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU6 2009/10:UU13 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:U322 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 169 kB)

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. v Den svenska miljöpolitiken i EU v275 1 Sammanfattning I den här motionen föreslår Vänsterpartiet åtgärder som gör skillnad för bättre klimat och ett renare och rikare hav som vi anser att Sverige ska driva i EU. Vi yrkar bl.a. att regeringen agerar för att EU:s


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:MJU24 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:SkU26 2008/09:TU12 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:NU13 2009/10:NU9
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2008/09:MJ459 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 176 kB)

Motion 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 23 Budget för jord- och skogsbruk, fiske m.m. v277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt


Utskottsberedning: 2008/09:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:MJ382 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ382 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård v276 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2008/09:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ382 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat mp043 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Tiden är nu 5 5 Grön offensiv 6 6 Regeringens gråa defensiv 7


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 232 kB)

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön framtidsbudget två år kvar mp401 1 Sammanfattning Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU1 2008/09:KrU1 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2008/09:SoU1 2008/09:UbU1 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 1132 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik v303 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Klimatförändringarna är här 6 4 Ett orättvist globalt klimatutrymme 6 5 Klimatläget i Sverige 7 6 Regeringens handfallna klimatpolitik 8 7 Nya klimatmål 10 7.1 Miljökvalitetsmålet


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:NU10 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 218 kB)