Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare V546 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27 2013/14:MJU16 2013/14:MJU20 2013/14:NU13 2013/14:NU14 2013/14:SkU19 2013/14:UU12 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Motion 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård V540 Sammanfattning Regeringens förslag till budget för utgiftsområdet innebär fortsatt sänkta miljö- och klimatambitioner. Anslagsnivåerna är otillräckliga för att Sverige ska uppnå 14 av våra 16 nationella miljökvalitetsmål.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V560 Sammanfattning Vänsterpartiet prioriterar en miljö- och klimatanpassad livsmedelssektor med fokus på närproducerade livsmedel, och Livsmedelsverket får höjda anslag och nya uppdrag. Som ett


Utskottsberedning: 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik v303 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Klimatförändringarna är här 6 4 Ett orättvist globalt klimatutrymme 6 5 Klimatläget i Sverige 7 6 Regeringens handfallna klimatpolitik 8 7 Nya klimatmål 10 7.1 Miljökvalitetsmålet


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:NU10 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 218 kB)

Motion 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar v302 Sammanfattning För att förstärka skyddet av den biologiska mångfalden i skogen ökar vi satsningarna på naturvårdsavtal och biotopskydd. Vi har tidigare avvisat regeringens avveckling av


Utskottsberedning: 2007/08:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ448 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 142 kB)

Motion 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård v301 Sammanfattning Vi motsätter oss starkt regeringens beslut att avveckla klimatinvesteringsprogrammet Klimp som har bidragit kraftfullt till att minska de svenska utsläppen av växthusgaser. Istället vill vi behålla


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ367 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. v Havsmiljö v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 6 4 Den globala uppvärmningen och havsmiljön 7 5 Östersjöländernas gemensamma ansvar 7 6 Internationella mål och strategier 8 6.1 Inför integrerad


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1 2007/08:MJU14 2007/08:MJU15 2007/08:MJU16 2007/08:MJU7 2007/08:TU8 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)