Dokument & lagar (316 träffar)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T423 av Isak From m.fl. S Ökad omställning till en ny bilpark S25037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett pantsystem.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So239 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So239 av Jan Lindholm MP Antibiotikaresistens MP2637 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av snabba åtgärder mot den ökande utbredningen av antibiotikaresistens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21 2013/14:MJU27 2013/14:SoU18 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:So239 av Jan Lindholm (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Djurfrågor M1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn kring regelverket för vilka organisationer som kan komma i fråga som mottagare av skattereducerade gåvor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:N383 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:N383 av Gunnar Andrén FP Minerallagen, gruvnäringen och äganderätten FP0601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av minerallagen i syfte att stärka skyddet för äganderätten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N383 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From S Gruvindustri för hållbar utveckling S25132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att regeringen tar initiativ till att utarbeta förslag med berörda myndigheter


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N323 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N323 av Josef Fransson SD Biogas SD329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en utbyggnad av stamgasnätet till våra jordbruksintensiva regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:MJU17 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N323 av Josef Fransson (SD) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson SD Vindkraft SD76 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:MJU20 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP3009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:SkU19 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:MJ522 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ522 av Markus Wiechel SD Nordiskt pantsystem SD463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att införa ett gemensamt pantsystem i hela Norden. Motivering Vi kan vara stolta över att Sverige håller världsklass


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ522 av Markus Wiechel (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell C Regler för vildsvinsslakt- och försäljning C508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelverken för att slakta och försälja vildsvin. Motivering I ett resurshushållande


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ520 av Staffan Danielsson och Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:MJ516 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ516 av Catharina Bråkenhielm S Slutavverkning S2144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket för slutavverkning så att man beaktar en möjlig och rimlig bevarandezon runt privata bostadshus.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ516 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. MP Hållbar och rättvis förvaltning av gemensamma resurser MP2507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur ett system med utsläppstak för koldioxid och medborgarutdelning


Utskottsberedning: 2013/14:MJU17 2013/14:MJU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg KD Österlens sandstränder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång. Motivering Östersjön är ett grunt hav, med ett


Utskottsberedning: 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:MJ513 av Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ513 av Magnus Sjödahl KD Minska matsvinnet KD510 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en nationell målsättning att minska matsvinnet med 20 procent till 2016. Motivering Idag slängs ca 25 kilo ätbar


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ513 av Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ512 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ512 av Krister Hammarbergh M Avskaffa den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt M1948 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av dubbelregistreringen vid älgjakt. Motivering Efter ett riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2013/14:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ512 av Krister Hammarbergh (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ511 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ511 av Eva Lohman M Svenskt småskaligt kustnära fiske M1931 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt småskaligt kustnära fiske. Motivering Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat stöd för tanken att


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ511 av Eva Lohman (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ510 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ510 av Johnny Skalin SD Innehållsförteckning på mat i restauranger SD397 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tvingande skyldighet att informera om innehållet i maten på restauranger. Motivering När konsumenter


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ510 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:MJ509 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ509 av Richard Jomshof m.fl. SD Inrättande av en djurskyddsbalk och höjning av straffet för djurplågeri SD298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samla all lagstiftning om djur i en särskild djurskyddsbalk.


Utskottsberedning: 2013/14:JuU15 2013/14:MJU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:MJ509 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 62 kB)