Dokument & lagar (347 träffar)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. MP Västsahara MP1402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte bör genomföra sådana investeringar som kan sägas bidra till att upprätthålla ockupationen av Västsahara och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6 2013/14:MJU9 2013/14:UU10 2013/14:UU15 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP Klimatet och bilen politik för bilism i ett hållbart samhälle MP1201 1 Sammanfattning Transportsektorn är långt ifrån att nå både svenska och EU-beslutade klimatmål. 1 Det finns en stor klyfta mellan uppsatta klimatmål och den utveckling som väntas av


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU1 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:MJU1 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 349 kB)

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S9003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 5 Inledning 5 Järnväg 8 Kollektivtrafik 10 Väg och fordon 11 Sjöfart 20 Cykel 22 Flyg 22 It 24 Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2013/14:CU36 2013/14:FiU1 2013/14:MJU1 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:SkU17 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU14 2013/14:TU17 2013/14:TU18 2013/14:TU19 2013/14:TU20 2013/14:TU6 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 48 avslag, 6 bifall,

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 156 kB)

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T423 av Isak From m.fl. S Ökad omställning till en ny bilpark S25037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett pantsystem.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T423 av Isak From m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So239 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So239 av Jan Lindholm MP Antibiotikaresistens MP2637 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av snabba åtgärder mot den ökande utbredningen av antibiotikaresistens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:MJU21 2013/14:MJU27 2013/14:SoU18 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:So239 av Jan Lindholm (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Djurfrågor M1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn kring regelverket för vilka organisationer som kan komma i fråga som mottagare av skattereducerade gåvor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S11004 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Fler jobb i nya och växande företag 5 Sjuklöneansvaret 5 Trygghet för företagare 6 Generationsväxling i företag 6 Korta betalningstiderna 6 Nyföretagargaranti 6 Ökat skydd för företagare 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:MJU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:NU14 2013/14:NU15 2013/14:NU7 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 35 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik MP1918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban mining1


Utskottsberedning: 2013/14:KU24 2013/14:MJU16 2013/14:MJU21 2013/14:NU14 2013/14:SkU19 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 85 kB)

Motion 2013/14:N383 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:N383 av Gunnar Andrén FP Minerallagen, gruvnäringen och äganderätten FP0601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av minerallagen i syfte att stärka skyddet för äganderätten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N383 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From S Gruvindustri för hållbar utveckling S25132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att regeringen tar initiativ till att utarbeta förslag med berörda myndigheter


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N373 av Tomas Nilsson och Isak From (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V262 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 4 4.1 Samordna landsbygdsfrågorna i Regeringskansliet 4 4.2 Sprid statliga myndigheter till fler orter 5 5 Infrastrukturen är


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU25 2013/14:KrU7 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU12 2013/14:NU2 2013/14:SoU1 2013/14:TU3 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 102 kB)

Motion 2013/14:N323 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N323 av Josef Fransson SD Biogas SD329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för en utbyggnad av stamgasnätet till våra jordbruksintensiva regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2013/14:MJU17 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N323 av Josef Fransson (SD) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson SD Vindkraft SD76 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva planeringsmålet om 30 TWh vindkraftsel per år. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:MJU16 2013/14:MJU20 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP3009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:SkU19 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. V Gruvnäringen V260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som berörs av ansökan om undersökningstillstånd alltid ska ha rätt att yttra


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6 2013/14:JuU1 2013/14:MJU27 2013/14:NU1 2013/14:NU14 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. V 100 procent förnybart V315 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Förnybar energi 4 3.1 Miljöteknikfond 4 4 Vindkraften 5 4.1 Havsbaserad vindkraft 5 4.2 Vindkraftskooperativens skatteproblem 6 4.3 Andra skatteproblem inom vindkraftsområdet 6


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:MJU1 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:NU2 2013/14:NU3 2013/14:NU9 2013/14:SkU17 2013/14:SkU19
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 110 kB)