Dokument & lagar (67 träffar)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. MP Västsahara MP1402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte bör genomföra sådana investeringar som kan sägas bidra till att upprätthålla ockupationen av Västsahara och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6 2013/14:MJU9 2013/14:UU10 2013/14:UU15 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP Klimatet och bilen politik för bilism i ett hållbart samhälle MP1201 1 Sammanfattning Transportsektorn är långt ifrån att nå både svenska och EU-beslutade klimatmål. 1 Det finns en stor klyfta mellan uppsatta klimatmål och den utveckling som väntas av


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU1 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:MJU1 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 349 kB)

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S9003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 5 Inledning 5 Järnväg 8 Kollektivtrafik 10 Väg och fordon 11 Sjöfart 20 Cykel 22 Flyg 22 It 24 Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2013/14:CU36 2013/14:FiU1 2013/14:MJU1 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:SkU17 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU10 2013/14:TU11 2013/14:TU13 2013/14:TU14 2013/14:TU17 2013/14:TU18 2013/14:TU19 2013/14:TU20 2013/14:TU6 2013/14:TU7 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 48 avslag, 6 bifall,

Motion 2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 156 kB)

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S11004 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Fler jobb i nya och växande företag 5 Sjuklöneansvaret 5 Trygghet för företagare 6 Generationsväxling i företag 6 Korta betalningstiderna 6 Nyföretagargaranti 6 Ökat skydd för företagare 7


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:MJU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:NU14 2013/14:NU15 2013/14:NU7 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 35 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik MP1918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban mining1


Utskottsberedning: 2013/14:KU24 2013/14:MJU16 2013/14:MJU21 2013/14:NU14 2013/14:SkU19 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:N395 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 85 kB)

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V262 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 4 4.1 Samordna landsbygdsfrågorna i Regeringskansliet 4 4.2 Sprid statliga myndigheter till fler orter 5 5 Infrastrukturen är


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU25 2013/14:KrU7 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU12 2013/14:NU2 2013/14:SoU1 2013/14:TU3 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 102 kB)

Motion 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. V Gruvnäringen V260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som berörs av ansökan om undersökningstillstånd alltid ska ha rätt att yttra


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6 2013/14:JuU1 2013/14:MJU27 2013/14:NU1 2013/14:NU14 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N226 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. V 100 procent förnybart V315 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Förnybar energi 4 3.1 Miljöteknikfond 4 4 Vindkraften 5 4.1 Havsbaserad vindkraft 5 4.2 Vindkraftskooperativens skatteproblem 6 4.3 Andra skatteproblem inom vindkraftsområdet 6


Utskottsberedning: 2013/14:CU10 2013/14:MJU1 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:NU2 2013/14:NU3 2013/14:NU9 2013/14:SkU17 2013/14:SkU19
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:MJ521 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ521 av Kew Nordqvist m.fl. MP Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MP1043 1 Sammanfattning Regeringen föreslår en dramatisk nedskärning av landsbygdsprogrammet. Jämfört med anslaget för 2013 blir det 1,3 miljarder kronor 2014, 1,8 miljarder kronor 2015 och sammanlagt


Utskottsberedning: 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ521 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. MP Avfall eller cirkulärekonomi MP2401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om ett program för design för kretslopp. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:CU20 2013/14:FiU27 2013/14:MJU13 2013/14:MJU16 2013/14:SkU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Motion 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2404 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 6 En ny djurskyddslag 7 Lagstiftningens struktur och detaljeringsgrad 7 Lagens omfattning 8 Djurens rättssituation 8 Skötsel och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27 2013/14:JuU1 2013/14:KU1 2013/14:KU23 2013/14:MJU10 2013/14:MJU14 2013/14:MJU19 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU21 2013/14:SkU19 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 149 kB)

Motion 2013/14:MJ517 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ517 av Helena Leander m.fl. MP Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MP1040 1 Sammanfattning 1.1 Ansvar Att ta ansvar innebär att ta ansvar också för vår miljö och därmed vår framtid. Detta ansvar tar inte regeringen. Man agerar snarare efter principen festa nu, lämna springnota


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ517 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2013/14:MJ507 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ507 av Helena Leander m.fl. MP Vatten och kväve MP2402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kräva synnerliga skäl för dispens i de områden som preciseras i 4 kap. 24 miljöbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:MJ507 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2013/14:MJ506 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ506 av Helena Leander m.fl. MP Levande skogar MP2405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att långsiktigt skydda 17 procent av den produktiva skogen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:MJU12 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:MJ506 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 78 kB)

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. MP En jordbruks- och livsmedelsstrategi MP3008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör starta en process för att utarbeta och införa en samlad jordbruks- och livsmedelsstrategi.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. S Klimatpolitik för jobb och välfärd S8001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik 7 Arktis 8 EU:s klimatpolitik 9 Klimaträttvisa 11


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1 2013/14:MJU20 2013/14:NU10 2013/14:UU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 173 kB)
Paginering