Dokument & lagar (122 träffar)

Motion 2013/14:Sk375 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk375 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution V230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde


Utskottsberedning: 2013/14:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sk375 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V280 Sammanfattning Vänsterpartiet anser att Sverige har råd med att både leva upp till enprocentsmålet för biståndet och att ge människor på flykt undan förföljelse en fristad. Vi avvisar därmed att finansieringen till utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom V201 Sammanfattning Vänsterpartiet vill avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns och ersätta den med rättigheter till stöd. Man ska lämna sjukförsäkringen när man har tillräcklig arbetsförmåga, inte p.g.a.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V203 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2015. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång till båda sina föräldrar och för


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:N359 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N359 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 21 Energi V313 Sammanfattning Vänsterpartiet vill möta klimatutmaningen med satsningar på förnybar energi, energieffektiv teknik och energieffektivisering. Vi vill avveckla kärnkraften och i stället satsa på energieffektivisering av industrin


Utskottsberedning: 2013/14:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N359 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:N358 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N358 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv V258 Sammanfattning Det tilltagande globala konkurrenstrycket tvingar Sverige att snabbt ställa om till innovationsdriven och hållbar tillväxt. Det andra gör billigare och ibland bättre måste vi möta med högre kunskapsinnehåll,


Utskottsberedning: 2013/14:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N358 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:N357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N357 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 19 Regional tillväxt V257 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 19 Regional


Utskottsberedning: 2013/14:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår investeringsplanen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Fi258 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi258 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning V250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1: Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2013/14:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi258 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner V251 Sammanfattning I ett rikt land som Sverige bör alla invånare garanteras en likvärdig och hög kvalitet på sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg m.m. Dessa tjänster ska fördelas efter behov och finansieras


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En ekonomisk politik för bättre välfärd V400 1 Sammanfattning Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Högerregeringen har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar


Utskottsberedning: 2013/14:FiU1 2013/14:TU19
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:Fi254 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 1137 kB)

Motion 2013/14:C386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:C386 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik V241 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. MP Fler unga in på arbetsmarknaden MP1002 1 Aktiva åtgärder för fler unga in på arbetsmarknaden Miljöpartiet de gröna vill att alla unga ska ha samma livschanser och förutsättningar att forma egna, självständiga liv, komma in på arbetsmarknaden, kunna leva


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3 2013/14:KrU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:UbU1 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 152 kB)

Motion 2013/14:A333 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A333 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet V281 Sammanfattning Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens inriktning på integrationspolitiken eftersom den främst handlar om att skuldbelägga personer med utländsk bakgrund snarare än om att skapa de förutsättningar


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A333 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en make eller maka i Sverige båda


Utskottsberedning: 2013/14:KU14 2013/14:SfU17 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 87 kB)

Motion 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. MP Vinst i välfärden MP1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av resurser för att anställa fler inom vård, skola och omsorg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26 2013/14:FiU3 2013/14:KU23 2013/14:NU12 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. MP För hela orten Politik för upprustning och hållbarhet i miljonprogramsområden MP1004 1 Sammanfattning Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och byggpolitik som bedrevs under perioden 19641975 i Sverige då cirka 1 000 000 lägenheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU25 2013/14:FiU3 2013/14:FöU4 2013/14:JuU1 2013/14:KrU1 2013/14:NU12 2013/14:SfU1 2013/14:SkU16 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18 2013/14:TU1 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:UbU10 2013/14:UbU11 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 38 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 163 kB)

Motion 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling,


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 107 kB)

Motion 2013/14:T385 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:T385 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer V550 Sammanfattning Klimatförändringarna är en av de största politiska utmaningarna vi står inför. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige och 90 procent av sektorns energianvändning utgörs


Utskottsberedning: 2013/14:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T385 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)