Dokument & lagar (122 träffar)

Motion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas budgetförslag för 2014 SD100 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 Hela Sveriges parti 6 2.1 Nyheter 6 2.1.1 Jämställdhet 6 2.1.2 Infrastruktur 7 2.1.3 Sänkt elskatt 8 2.1.4 Sänkta socialavgifter


Utskottsberedning: 2013/14:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 1313 kB)

Motion 2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning V520 Sammanfattning Utbildningspolitiken har en central roll för att bekämpa arbetslösheten och öka Sveriges förmåga att konkurrera med andra länder genom hög kunskap och kvalitet. Vi satsar på fler utbildningsplatser


Utskottsberedning: 2013/14:UbU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Ub463 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP En grön politik för global utveckling MP1005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 En grön politik för global utveckling 10 Vägen till demokrati och respekten för mänskliga rättigheter 12 Alla människors lika rättigheter 13 Ekonomiska, sociala


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU25 2013/14:FiU27 2013/14:FiU6 2013/14:JuU14 2013/14:KU1 2013/14:KU12 2013/14:KU18 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:NU3 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (91 yrkanden): 91 avslag

Motion 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 237 kB)

Motion 2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Flykting- och migrationspolitik V282 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Varför drivs människor på flykt 7 4.1 Riktiga flyktingar 8 5 Utvecklingen i den Europeiska unionen 8 5.1 Militariseringen av kontrollen av EU:s


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:JuU14 2013/14:SfU2 2013/14:SfU20 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 163 kB)

Motion 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård V540 Sammanfattning Regeringens förslag till budget för utgiftsområdet innebär fortsatt sänkta miljö- och klimatambitioner. Anslagsnivåerna är otillräckliga för att Sverige ska uppnå 14 av våra 16 nationella miljökvalitetsmål.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ421 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 78 kB)

Motion 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V560 Sammanfattning Vänsterpartiet prioriterar en miljö- och klimatanpassad livsmedelssektor med fokus på närproducerade livsmedel, och Livsmedelsverket får höjda anslag och nya uppdrag. Som ett


Utskottsberedning: 2013/14:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv V500 Sammanfattning Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik syftar till att nå målet om full sysselsättning och att skapa ett arbetsliv präglat av goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 80 kB)

Motion 2013/14:Ub459 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub459 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd V510 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår utgiftsökningar inom utgiftsområdet framförallt beroende på höjningar av totalbelopp och bidragsdel i studiemedlet, samt högre studiemedelskostnader på grund av våra omfattande satsningar


Utskottsberedning: 2013/14:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ub459 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP Ett hållbart arbetsliv MP1003 1 Sammanfattning Miljöpartiet vill ge människor större möjlighet att påverka sitt arbetsliv och sin arbetstid. Det är viktigt både för livskvalitet och för miljöhänsyn. Det finns människor som arbetar betydligt mindre än vad de


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU7 2013/14:FiU3 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 116 kB)

Motion 2013/14:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Välfärd utan vinstintresse V253 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Avkommersialisering för ökad kvalitet 3 5 Så skapar vi en välfärd fri från kommersiella intressen 5 5.1 Inga skattemedel till vinstsyftande företag 6


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 85 kB)

Motion 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V595 Sammanfattning En rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv kommer till stånd genom Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi vill återinföra succén med fri entré på de statliga museerna och ta


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr279 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:Ju362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju362 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet V570 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Skattefusk, svartjobb och social dumpning V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och socialdumpning 6 5 Åtgärder mot skattefusk 7 5.1 Mer resurser till Skatteverket 7


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU27 2013/14:NU12 2013/14:SfU1 2013/14:SfU6 2013/14:SkU16 2013/14:SkU17 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 33 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 162 kB)

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Mellanöstern och Nordafrika V300 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Mänskliga rättigheter 4 4.1 Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 5 4.2 Fackliga rättigheter 6 4.3 Etniska och religiösa minoriteter 7 5 EU:s relationer


Utskottsberedning: 2013/14:MJU9 2013/14:NU13 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Sjukförsäkringen V206 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En urholkad sjukförsäkring 3 3.1 Starka trygghetssystem måste vara generella 4 3.2 Många har drabbats av den försämrade sjukförsäkringen 4 3.3 Den senaste tidens utveckling 5


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 97 kB)

Motion 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturfrågor V596 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Feministisk strategi 5 5 Gemensamt ansvar för konst och kultur 5 6 Nationell strategi för kulturskolan 6 7 Kultur behöver lokaler 6 8 Digital kultur 6 9 Digitala


Utskottsberedning: 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU4 2013/14:KrU7 2013/14:SkU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 123 kB)

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Allmän värnplikt V308 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda hur ett värnpliktsförsvar kan införas och när detta kan ske. 2 Inledning Det svenska


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:K328 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:K328 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse V603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse


Utskottsberedning: 2013/14:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K328 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare V546 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27 2013/14:MJU16 2013/14:MJU20 2013/14:NU13 2013/14:NU14 2013/14:SkU19 2013/14:UU12 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Motion 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Polisen V571 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 En modern polisutbildning 3 5 Fler specialiserade poliser 3 5.1 Arbetsmiljöbrott 4 5.2 Miljöbrott 4 5.3 Djurskyddspoliser 5 6 Brott begångna av polis 5 7 Trygga polisförsörjningen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 79 kB)