Dokument & lagar (639 träffar)

Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska sträva efter att uppnå minskade utsläpp med bibehållen god ekonomisk tillväxt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att råvaror i och ursprung för drivmedel ska redovisas vid pumpen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en komplettering med en beskrivning av relationen mellan aktivitet och utsläpp och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig kemikaliepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en revidering av artikel 114 i Lissabonfördraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU12 2017/18:MJU19 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. C Låt inte Sverige klyvas Sammanfattning Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer, men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Nästan en miljon människor befinner sig idag i utanförskap. Orsakerna är flera, men två viktiga problem är de hårt


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:CU7 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:KrU3 2017/18:MJU9 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SfU1 2017/18:SkU9 2017/18:SoU9 2017/18:TU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU2 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3895 av Maria Stockhaus M Förbud mot mikroplaster i hygien- och skönhetsprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbud mot plastpartiklar i hygienartiklar och kosmetika bör införas och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3872 av Maria Stockhaus M Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att effektivisera Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. M Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3746 av Betty Malmberg M Inför risknyttoanalys vid godkännande av växtskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att både miljöaspekter och produktionens behov ska värderas vid beslut om godkännande, alternativt utfasning, av växtskyddsmedel,


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3740 av Betty Malmberg M Kemikalieinspektionens handlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionens ärendehantering måste bli effektivare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson båda M Sanering av förorenade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvarsfrågan för efterbehandling av förorenade områden bör förtydligas och regelverket ses över och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om viltförvaltningsdelegationerna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green båda M Trappa ned statens stöd till ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte är politikens uppgift att ta ställning till vilka produktionsmetoder som lantbrukare ska använda och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. C Miljöansvar och grön tillväxt Sammanfattning Världen och Sverige står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens


Utskottsberedning: 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:FiU6 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU13 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU22 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:NU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (83 yrkanden): 77 avslag, 6 bifall,

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 161 kB)

Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall M Vänd på strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett tämligen glest befolkat land med


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3654 av Markus Wiechel SD Djurskyddsmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en djurskyddsmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiska regeringen inrättade Djurskyddsmyndigheten i januari


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson båda SD Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3644 av Betty Malmberg M Underlätta jakten på vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3573 av Betty Malmberg M Förbjud försäljning av smittad kyckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (pdf, 66 kB)