Dokument & lagar (863 träffar)

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:FiU3 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra budgetsatsningar och övriga förslag på skolområdet. Dessa är speciallärarlyft där lärare erbjuds att komplettera sin grundutbildning med


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1 2016/17:UbU1 2016/17:UbU14 2016/17:UbU16 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU23 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 131 kB) Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 231 kB)

Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. V Högskolepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Alla måste kunna läsa på högskola Breddad rekrytering Lärosätenas arbete för breddad rekrytering Möjligheter att studera för personer med funktionsnedsättning Studenters möjlighet till deltidssjukskrivning


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1 2016/17:UbU12 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Motion 2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. SD Familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda de blivande föräldrarna ska ges ledigt mot ersättning vid besök hos mödravården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:FiU3 2016/17:JuU16 2016/17:JuU18 2016/17:JuU20 2016/17:KrU1 2016/17:KrU8 2016/17:SfU1 2016/17:SfU16 2016/17:SfU3 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:UbU1 2016/17:UbU14 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 49 avslag

Motion 2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 138 kB)

Motion 2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber båda KD Turkiet och kurdernas situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framgent, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör lyfta fram frågan om kurdernas situation


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. M EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten och


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1 Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2 Vårdval även inom öppenvården 1.3 E-hälsa 1.3.1 Valfrihet och tillgänglighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:JuU17 2016/17:JuU20 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): 90 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 172 kB) Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 364 kB)

Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. L Barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som hör eller förhör barn ska ha särskild utbildning för detta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2016/17:JuU20 2016/17:SfU3 2016/17:SoU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU18 2017/18:KrU6 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. M Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga straffbestämmelsen


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:CU10 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:KrU4 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2016/17:UbU1 2016/17:UU2 2017/18:KU16 2017/18:SoU13 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Motion 2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. L Från omsorg till förväntningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya direktiv till LSS-utredningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:KrU4 2016/17:SoU10 2016/17:SoU8 2016/17:UbU18 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 107 kB)

Motion 2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU7 2016/17:FiU3 2016/17:KrU1 2016/17:SfU4 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2017/18:SoU9 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 153 kB)

Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2016/17:2012 av Robert Hannah L Hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förnekande av hedersrelaterat våld och förtryck utgör rasism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:KrU4 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:2012 av Robert Hannah (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2155 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2155 av Sten Bergheden M Skatteverkets möjligheter att bekämpa den olagliga arbetskraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över Skatteverkets möjligheter att motverka skattefusk i form av olaglig arbetskraft och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU17 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3489 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (pdf, 91 kB)

Motion 2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utgiftsområdet omfattar garantipension,


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3488 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3487 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2016/17:3481 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2016/17:3477 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3477 av Paula Bieler SD Mottagande av vidarebosatta flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att årligen fastställa en kvot för mottagande av flyktingar inom ramen för UNHCR:s vidarebosättningssystem och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SfU4 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3477 av Paula Bieler (SD) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3477 av Paula Bieler (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. C Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har kommit


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. (C) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:3452 av Solveig Zander m.fl. (C) (pdf, 78 kB)