Dokument & lagar (61 träffar)

Motion 2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. (kd, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. kd, fp med anledning av prop. 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om spelmarknaden och den nya tekniken. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall,

Motion 1999/2000:MJ529 av Caroline Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ529 av Hagström, Caroline kd Veterinärmedverkan vid ryttartävlingar I samband med att distriktsveterinärorganisationen omorganiserades 1995 började Statens jordbruksverk SJV att tillämpa djurskyddslagen på ett sätt man inte gjort tidigare. Man kräver fr.o.m. den 1 juli 1995 att den


Utskottsberedning: -2000/01:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L1 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:L1 av Yvonne Ruwaida mp med anledning av prop. 1997/98:14 Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser 1 Inledning Den svenska rättsordningen ger, jämfört med många andra länders, konsumenterna ett bra skydd mot oskäliga avtalsvillkor. Härtill kommer t.ex. bestämmelser mot otillbörlig


Utskottsberedning: -1997/98:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. Regeringen föreslår i propositionen att Kommerskollegium renodlas som handelspolitisk myndighet genom att all näringsrättslig verksamhet förs över från kollegiet till andra myndigheter. Vi instämmer


Utskottsberedning: -1993/94:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:T204 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T204 av Elver Jonsson m.fl. fp Trafikpolitiken Inledning Vi liberaler vill skapa ett samhälle där människor, idéer och varor kan resa, förmedlas och transporteras snabbt och effektivt. Väl utbyggda kommunikationer inom Sverige är nödvändigt för näringsliv och sysselsättning i alla delar


Utskottsberedning: ----------1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU22 1993/94:TU26 1993/94:TU27 1993/94:TU28 1993/94:TU30
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. v Husläkare Den utformning som den nu gällande husläkarlagen har fått är oacceptabel och konsekvenserna för sjukvårdens del är oacceptabla. Vänsterpartiet kräver därför att det nuvarande husläkarsystemet rivs upp och att landstingen återfår rätten att planera


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi10 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Innehållsförteckning Inledning2 1. En ny politik för Sverige2 2. Det ekonomiska läget5 2.1 Den internationella bilden5 2.2 Den svenska ekonomin nuläge


Utskottsberedning: -----------1993/94:FiU1 1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , 1 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi7 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi7 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Utöver att propositionen redovisar regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken så läggs förslag om indexering av vissa punktskatter. Två av de föreslagna indexeringarna avser bensin-


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. (c, s, fp, v, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds, v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Regeringen har, efter remissbehandling av en departementspromemoria, i nämnda proposition hävdat att Sverige måste ge utländska tillverkare av starköl tillträde till


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93 Import av och partihandel med starköl I Sverige finns en bred politisk enighet om att vår alkoholpolitik skall vara fortsatt restriktiv. 1977 års alkoholpolitiska beslut innebär att riksdagen skall verka för att totalkonsumtionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Vänsterpartiet avslår regeringens förslag om att tillåta utländska tillverkare av starköl ett direkt tillträde till den svenska marknaden. I dag är det tillåtet för svenska bryggerier


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Inför ett svenskt närmande till EG och EES-avtalets ikraftträdande föreslås i proposition 1992/93:253 ändringar av regler för import av och partihandel med starköl. Meningen är att utländska


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslåsett miljardprogram för investeringar i kulturens infrastruktur,åtgärder för att förstärka


Utskottsberedning: ------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 1 bifall, 12 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Inledning och sammanfattning av våra förslag2 2. Läget på arbetsmarknaden3 3. Infrastruktur6 4. Byggande14


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1991/92:AU15 1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , 1 bifall, 46 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub51 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub51 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen föreslås bl.a. att en parallell lärarutbildning för åk. 4-9 inrättas. Regeringen föreslår också en ny lärarutbildning för gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen. Vidare behandlas


Utskottsberedning: ---------------1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 1 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lärarutbildning Den 4 juni 1985 tog riksdagen det historiska beslutet att införa en lärarutbildning för grundskolan. Denna utbildning har kommit att utformas helt efter grundskolans behov. Utbildningen


Utskottsberedning: ------------------------------1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , 1 bifall, 30 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, v)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, c, v med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lokalisering av högskolan för lärarutbildning i Stockholm Högskolan för lärarutbildning i Stockholm bildades i samband med högskolereformen den 1 juli 1977 av de lärarutbildningar som fanns i


Utskottsberedning: -1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub20 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub20 av Sören Lekberg m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen föreslås beträffande högskolan för lärarutbildning i Stockholm HLS bl.a. att som ett alternativ till upprustning och utbyggnad vid Rålambshov skall förutsättningarna prövas för en omlokalisering


Utskottsberedning: -1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Vänsterpartiet motsätter sig att möjligheten till deltidspensionering tas bort. Vi anser att deltidspensionen är en ventil som motverkar utslagning och utbrändhet. Den har utgjort


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf24 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf24 av Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. I propositionen föreslås att delpensionsförsäkringen avskaffas fr o m den 1 juni 1992. Den som uppbär delpension vid denna tidpunkt får behålla sin delpension så länge förutsättning


Utskottsberedning: ---1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Paginering