Dokument & lagar (2 949 träffar)

Motion 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Regeringen föreslår utbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspåk i form av statligt stöd till TUFF-utbildning. Utbildningens


Utskottsberedning: -1997/98:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Sedan TUFF-utredningen Teckenspråksutbildning för föräldrar avgivit sitt betänkande i augusti 1996 har regeringen den 26 maj avlämnat ovanstående proposition. Meningen är att


Utskottsberedning: -1997/98:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub36 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub36 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Högskolan präglas idag i viss mån av stela strukturer som förhindrar att kvalificerade lärare motiveras och vidareutvecklas i tillräcklig grad. Vetenskapliga meriter


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub35 av Margitta Edgren m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Kvalificerade högskollärare är en bristvara Det beror på att antalet studenter har ökat kraftigt sedan början av 90-talet men ökningen av antalet lärare har inte följt samma


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Sammanfattning Vänsterpartiet vill bryta ner högskolans hierarkiska struktur. Vi ser regeringens förslag som en modernisering av universitetsstrukturen med ökad


Utskottsberedning: ---------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub33 av Elver Jonsson och Anne Wibble fp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Utbildning och forskning hör till de prioriterade områdena inom det nordiska samarbetet. Utbildnings- och forskningssektorn är resursmässigt sett det största samarbetsområdet.


Utskottsberedning: -1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner.


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Den högre utbildningens och forskningens viktigaste uppgift är att åstadkomma kunskapsutveckling. Den högre utbildningen och forskningen måste hålla hög internationell


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Propositionen berör fem av universitetens och högskolornas kanske största problem: A. Svag ledningsorganisation och bristande genomlysning av organisa- tionen som helhet,


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten för åt 1996 Sammanfattning Svensk krigsmaterielexport är generellt sett förbjuden. Att den ändå förekommer beror på att undantag kan medges. Förekomsten av ett generellt


Utskottsberedning: --------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996 Den svenska krigsmaterielexporten är begränsad av lagen om krigsmateriel samt av de riktlinjer som regeringen anger för export av krigsmateriel och alla former av


Utskottsberedning: -----1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten Inledning I denna motion begränsar vi oss till att kommentera enskildheter i regeringens skrivelse till riksdagen, i den ordning de förekommer i skrivelsen. I en


Utskottsberedning: -------------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T98 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:T98 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln Trafiksituationen i Öresundsregionen Citytunneln är tänkt som ett komplement till Öresundsbron, ett projekt som Vänsterpartiet varit motståndare till från första början och som vi


Utskottsberedning: ----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T97 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T97 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I propositionen föreslås att SVEDAB AB ges ökade möjligheter att ta upp lån i Riksgäldskontoret och delta i finansieringen av Citytunneln samt att Banverket skall få rätt att ikläda


Utskottsberedning: --1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I samband med att Öresundsförbindelsen genomförs, tillkommer även ett antal väg- och järnvägsprojekt på land. Dels anslutningar, dels kapacitetshöjning i Malmö stad. Miljöpartiet de


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T95 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:T95 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1996/96:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Stockholm Vi delar till fullo regeringens bedömning när det gäller de s k Dennistullarnas olämplighet. De skulle inte medverka till hållbara trafiklösningar


Utskottsberedning: -------1997/98:TU1 1997/98:TU10 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1996/1997:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Flera av vägprojekten i Stockholms län saknar fortfarande finansiering. Jag utgår dock ifrån att finansieringen kommer att ske över statsbudgeten. Haningeleden


Utskottsberedning: -1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T93 av Per Westerberg (m)

Motion till riksdagen 1996/97:T93 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Inledning Sedan flerpartiöverenskommelsen om trafiklösningen i Stockholm ensidigt frångåtts av Socialdemokraterna står de stora trafikproblemen i våra största


Utskottsberedning: ----1997/98:TU1 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet och Inespaketet Vi vill inledningsvis avvisa vad propositionens titel antyder om att de förslag angående trafiklösning för Stockholm som


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet i sin ursprungliga form saknade all trovärdighet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Paketet med sina motorvägsleder saknade folklig


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation