Dokument & lagar (3 254 träffar)

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth SD Sänkt straffmyndighetsålder SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffmyndighetsåldern bör sänkas från 15 år till 13 år. Motivering 1 kap. 6 BrB reglerar den s.k. straffmyndighetsåldern


Utskottsberedning: 2012/13:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. MP Politik för ökat välbefinnande MP2910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. MP Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta studiemedel för studier vid folkhögskola


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub515 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft MP Utökad studiemedelstid MP3001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda ett flexibelt uttag av studiemedel på individnivå. Motivering Röster höjs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub514 av Kew Nordqvist och Mats Pertoft (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning MP1028 1 Sammanfattning Sverige behöver ett starkt utbildningsväsende med fokus på kvalitet och som präglas av öppna dörrar. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera en utveckling där ojämlikheten


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 173 kB)

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist SD Forskning inom robotik och AI Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI. Motivering En konkurrensstark


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder för minskat behov av arbetskraftsinvandring SD325 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska underskottet på läkare, civilingenjörer och andra bristyrken.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub506 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson S Skolan som en väg till arbetslivet S3139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolan som en väg till arbetslivet. Motivering Sedan i slutet av 80-talet har sysselsättningsgraden sjunkit


Utskottsberedning: 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub504 av Jennie Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under


Utskottsberedning: 2012/13:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 114 kB)

Motion 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén M Elevhälsans roll för att motverka psykisk ohälsa M1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett krav på minst 20 timmars elevhälsa i Sveriges kommuner


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub493 av Anne Marie Brodén (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson M Översyn av forskningen på området integrativ medicin M1753 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av forskningen på området integrativ medicin. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster M, FP Införandet av en professur inom ämnet kultur och hälsa M1444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att inrätta en professur inom området hälsa


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. S Behov av tidiga insatser i skolan S3090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub485 av Isak From m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde S3152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskarutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovationsverksamheten.


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub478 av Monica Green S Digitalisera undervisning och lärande S3176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att digitalisera undervisning och lärande. Motivering Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub473 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub473 av Anita Brodén FP Yrkeslegitimation till fler grupper FP827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeslegitimation för fler yrkesgrupper. Motivering Yrkesskydd/legitimation har sedan lång tid använts av yrkesgruppen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub473 av Anita Brodén (FP) (doc, 54 kB)