Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna mp038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i enlighet


Utskottsberedning: 2008/09:KU25 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk16 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna s33108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:136 i fråga om skattebefrielse av vissa ersättningar


Utskottsberedning: 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor s68098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor. Motivering Liksom regeringen skriver i sin proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor är huvudfrågan


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C4 av Carina Moberg m.fl. (s, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2008/09:Fi12 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Fi10 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi10 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. s33014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen under våren 2009 ska återkomma


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2008/09:Fi10 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fi3 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi3 av Thomas Östros m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:61 Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet s33002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om statligt stöd till kreditinstitut, med den ändringen att första meningen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2008/09:FiU16
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Fi3 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp Könsneutral äktenskapsbalk Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta de i avsnitt 3 framlagda förslagen till: a lag om ändring i äktenskapsbalken, b lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap,


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C454 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 108 kB)

Motion 2008/09:K291 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K291 av Tomas Eneroth s Besöksregister s27129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagens besöksregister. Motivering För ett antal år sedan infördes en ordning som innebar att personer som ville besöka


Utskottsberedning: 2008/09:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:K291 av Tomas Eneroth (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. v, mp, kd, s, fp Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker v408 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier,


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:K308 av Jan-Evert Rådhström och Bertil Kjellberg (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K308 av Jan-Evert Rådhström och Bertil Kjellberg m Besökare i riksdagen m1869 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan ändring i sekretesslagen att alla uppgifter om besökare i riksdagen omfattas av sekretesslagens skydd. Motivering Den svenska offentlighetsprincipen är


Utskottsberedning: 2008/09:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:K308 av Jan-Evert Rådhström och Bertil Kjellberg (m) (doc, 40 kB)