Dokument & lagar (174 träffar)

Motion 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ432 av Alf Svensson m.fl. kd Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Klimatförändringar 5 4.1 Utsläpp av koldioxid 6 4.2 Skattebefrielse för förnybara drivmedel 7 4.3 Energi och


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5 2002/03:FiU1 2002/03:FöU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU6 2002/03:NU5 2002/03:SkU10 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU13 2003/04:MJU16 2003/04:MJU3 2003/04:MJU4 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. c Politik för en miljödriven utveckling 1 Sammanfattning Klimatfrågan är och förblir en av de mest centrala och övergripande miljöfrågorna i Centerpartiets miljöpolitik. Klimatet berör många andra områden, t.ex. energi och transporter. Därför är det viktigt


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4 2002/03:MJU1 2002/03:MJU11 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU2 2002/03:MJU6 2002/03:NU11 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:NU8 2002/03:SkU11 2002/03:SkU8 2002/03:UMJU1 2003/04:LU18 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU4 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2004/05:FiU9 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:MJ315 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ315 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal miljöpolitik Sammanfattning En liberal miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det personliga engagemanget. Upplysta och medvetna konsumenter kan, genom att efterfråga miljövänliga produkter, styra producenterna i miljövänlig riktning. Konsumentmakt


Utskottsberedning: 2002/03:MJU1 2002/03:MJU13 2002/03:MJU14 2002/03:MJU15 2002/03:MJU16 2002/03:MJU6 2002/03:SkU11 2002/03:TU5 2002/03:UMJU1 2003/04:MJU13 2003/04:MJU2 2003/04:MJU3 2003/04:MJU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:L233 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:L233 av Gudrun Schyman m.fl. v Civiläktenskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att i ett brett perspektiv se över äktenskapsbalken i syfte att en civil vigselceremoni blir den juridiskt bindande och läggs till grund för de


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Kr286 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr286 av Gudrun Schyman m.fl. v Barnkulturens ställning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som skall utreda och lägga fram förslag beträffande barnkulturens ställning i landet i enlighet med vad som anförs i motionen. 2 Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För svenska liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Många av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:JuU5 2002/03:KU19 2002/03:KUU1 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU4 2002/03:SoU5 2002/03:SoU6 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:UU17 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:K385 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:K385 av Helena Bargholtz m.fl. fp Förnyelse av demokratin Innehåll Innehåll 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Demokratins legitimitet ifrågasätts 2 Det politiska utanförskapet 3 Fostran till egen makt 5 Bryt utanförskapet 6 Liberal demokratipolitik 7 Vitalisera den lokala demokratin 8


Utskottsberedning: 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU26 2003/04:KU19 2003/04:KU3
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,

Motion 2002/03:K241 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:K241 av Maud Olofsson m.fl. c Demokrati Där människor får växa 1 Sammanfattning En fungerande demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande. Centerpartiets förslag innebär


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3 2002/03:KU17 2002/03:KU18 2002/03:KU23 2002/03:KU26 2002/03:KU27 2002/03:SkU12 2003/04:BoU5 2003/04:KU13 2003/04:KU3 2003/04:KU9
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U512 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U512 av Svensson, Alf kd Europapolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU och WTO verka för en mer generös handelspolitik gentemot u-länder, i synnerhet vad gäller jordbruksprodukter.1


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU6 2000/01:KUU1 2000/01:NU10 2000/01:NU9 2000/01:SfU9 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 2 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N329 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:N329 av Schyman, Gudrun v WTO och Sveriges handelspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella forum bör verka för att WTO-systemet ersätts med förhandlingar som präglas av öppenhet,


Utskottsberedning: -----------2000/01:NU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 6 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ243 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ243 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är att


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:NU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:MJU9
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , 1 bifall, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ218 av Schyman, Gudrun v Globalisering, jordbruk och livsmedelssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen genomför en informationskampanj om mat, miljö och rättvisa enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -------2000/01:LU8 2000/01:MJU12 2000/01:NU9 2001/02:MJU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation