Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U512 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U512 av Svensson, Alf kd Europapolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU och WTO verka för en mer generös handelspolitik gentemot u-länder, i synnerhet vad gäller jordbruksprodukter.1


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU6 2000/01:KUU1 2000/01:NU10 2000/01:NU9 2000/01:SfU9 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 2 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N329 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:N329 av Schyman, Gudrun v WTO och Sveriges handelspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i internationella forum bör verka för att WTO-systemet ersätts med förhandlingar som präglas av öppenhet,


Utskottsberedning: -----------2000/01:NU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 6 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ243 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ243 av Svensson, Alf kd Jord- och skogsbruk, fiske och anslutande näringar Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till fortsatt användning av åkermarken för livsmedelsproduktion. En förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i hela landet är att


Utskottsberedning: -------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:NU9 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15 2001/02:MJU23 2001/02:MJU9
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , 1 bifall, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ218 av Schyman, Gudrun v Globalisering, jordbruk och livsmedelssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen genomför en informationskampanj om mat, miljö och rättvisa enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -------2000/01:LU8 2000/01:MJU12 2000/01:NU9 2001/02:MJU15 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation