Dokument & lagar (31 träffar)

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 231 kB)

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om kontroll av ekologisk produktion och förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp S10007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ha en hög ambition och sätta in stora resurser och hög kompetens


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i det fallet BAT-slutsatserna genomförs i svensk


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V544 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 6 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel 7 5.2 Certifiera bränslen utifrån social och


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. MP Klimatfinansiering i syd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Greenhouse Development Rights bör utgöra en utgångspunkt för den svenska klimatpolitiken.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård S10004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställningen i


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. MP Konsumentpolitiska åtgärder MP2632 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare produkt- och tjänsteinformation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:CU13 2012/13:MJU9 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V252 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4 5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5 6 Bredband i hela landet 5 7 Offentlig och privat service på landsbygden 6


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU6 2012/13:KU19 2012/13:MJU10 2012/13:MJU2 2012/13:NU11 2012/13:NU2 2012/13:SoU13 2012/13:UU3 2013/14:SoU22 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 100 kB)

Motion 2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. MP Rovdjur MP2402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet för rovdjurspolitiken ska vara att gynnsam bevarandestatus ska återställas eller behållas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12 2012/13:MJU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:MJ479 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. MP Utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MP1032 Sammanfattning Att satsa på vår natur och miljö är att investera i framtiden. Med årets budgetförslag fortsätter regeringen i stället sin kortsynta nedrustning


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 177 kB)

Motion 2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. MP Skogsbruk på naturens villkor MP2401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införliva skogsvårdslagen i miljöbalken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12 2012/13:MJU16 2012/13:NU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S Politik för miljömålen S10002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Politik för miljömålen 8 Begränsad klimatpåverkan nr 1 9 Frisk luft nr 2 9 Partiklar 9 Kväveoxider 10 Bensapyren 11 Bara naturlig försurning nr 3 11 Giftfri miljö


Utskottsberedning: 2012/13:CU12 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:KU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU16 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU19 2012/13:TU12 2012/13:TU18 2013/14:MJU1 2013/14:MJU13 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 54 avslag

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 205 kB)

Motion 2012/13:MJ443 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ443 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel S10005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Utskottsberedning: 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ443 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. S Hållbar natur- och viltvård S10006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Hållbar natur- och viltvård 2 Allemansrätten 2 Jakt och viltvård 3 Älgstam i balans 3 Vargen 4 Vildsvin 5 Mårdhund 5 Fjälljakten 6 Skotertrafik 6 Rovdjursskadeersättningen 7


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU17 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S Bra mat för välfärd och jobb S10003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bra mat för välfärd och jobb 5 Att äta maten 5 Hälsosam mat 7 Tillsatser och andra ämnen i mat 7 Att köpa maten 8 Offentlig upphandling 9 Stöd för upphandling 10


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32 2012/13:MJU10 2012/13:MJU12 2012/13:MJU13 2012/13:MJU14 2012/13:MJU19 2012/13:MJU8 2012/13:MJU9 2012/13:NU11 2013/14:MJU1 2013/14:MJU10
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 152 kB)

Motion 2012/13:MJ404 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ404 av Helena Leander m.fl. MP Minskad köttkonsumtion MP2411 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett mål om minskad klimatbelastning från köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2020. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:MJ404 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. MP Snålbilstrappa MP1201 Sammanfattning Utsläppen från den svenska vägtrafiken har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det är uppenbart att de verktyg som hittills använts för att bryta denna trend varit otillräckliga. De bilar som säljs idag kommer att rulla


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 70 kB)
Paginering