Dokument & lagar (619 träffar)

Motion 2005/06:Ub7 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

1Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen 1980:100Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:749 om Handikappombudsmannen.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ub7 av Sten Tolgfors m.fl. (m) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om likabehandlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konflikthantering och annat förebyggande arbete för att förhindra diskriminering eller kränkande behandling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Ub4 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa kraven så att en likabehandlingsplan skall innehålla en vetenskapligt framtagen och av Skolverket godkänd antimobbningsplan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Ub4 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommen med förslag på hur den nuvarande diskrimineringslagstiftningen skulle kunna breddas och vidgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en diskrimineringslagstiftning som gäller alla människor i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2005-10-27 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2005-10-25 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl 09.00 Dekanus, professor Bengt Järvholm, medicinska fakulteten Umeå universitet, bitr prefekt, professor Johan Gunne, institutionen för odontologi, tandvårdschef

2005-10-20 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Motioner från andra utskott 4. Justering av förslag till yttrande 2005/06:UbU1y Utvecklingen inom den kommunala sektorn

2005-10-18 11:00:00

Motion 2005/06:Kr8 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydligare mål i ämnet svenska i grundskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stimulans av läsning i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU4 2005/06:UbU10 2005/06:UbU14 2005/06:UbU3 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Kr8 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:Kr7 av Ana Maria Narti (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samhällets behov av flerspråkighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en intensiv förstärkning av studierna om svenska språket i hela utbildningssystemet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:KU19 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Kr7 av Ana Maria Narti (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Kr6 av Nina Lundström och Heli Berg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om modersmål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förskoleverksamhet med minoritetsspråksprofil. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:KU19 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:Kr6 av Nina Lundström och Heli Berg (fp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Kr5 av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt nordiskt samarbete i språkfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studier i danska och norska språken i lärarutbildningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr5 av Håkan Larsson (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en särskild lag om svenska språket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genom att lagstifta om svenska språket säkras rättigheten att använda svenska språket som ett EU-språk.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU28 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Kr4 av Birgitta Sellén m.fl. (c) (doc, 54 kB)

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Ordförande Birgitta Fredriksson, Susanne af Sandeberg och Stina Engström, Föräldraföreningen för dyslektiska barn informerar om sin verksamhet 2. Anmälningar

2005-10-13 09:00:00

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagskydd för svenska språket som majoritetsspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av statens läsfrämjande insatser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr3 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Kr2 av Kent Olsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget i utredningen Mål i mun SOU 2002:27Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om svenska språkets ställning i Europeiska unionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:KrU4 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr2 av Kent Olsson m.fl. (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en policy vad gäller avgifter i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om sanktionsmöjligheter mot kommuner som bryter mot skollagen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Ub584 av Lars Ångström (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den kommunala musik- och kulturskolan. Motivering Undervisningen i musik- och kulturskolan i Sverige har under en lång tid utvecklats till att bli ett omfattande inslag i barns och ungdomars fritid och skoltid men


Utskottsberedning: 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub583 av Birgitta Ahlqvist och Karin Åström (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som innebär att studiemedel skall utbetalas med ett lika stort belopp varje månad. Motivering Nivån på studiemedlen, bidragets storlek i förhållande till lånedelen osv. kan diskuteras utifrån olika synsätt. Det s.k. fribeloppet, dvs. det


Utskottsberedning: 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub581 av Peter Pedersen (v) (doc, 39 kB)