Dokument & lagar (619 träffar)

Motion 2005/06:So702 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning I denna motion lägger Centerpartiet sina förslag för förebyggande hälsoarbete samt hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspolitiken måste i högre grad inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa, i stället för att enbart behandla redan uppkomna hälsoproblem. Den viktigaste resursen i detta arbete


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:SoU9 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So702 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Brist på kunskap om barn inom socialtjänsten 3 Barn som drabbats av sorg 3 De osynliga barnen 4 Barn till missbrukare 4 Barn till psykiskt sjuka 4 Barn till föräldrar på anstalt 5 Sexuella övergrepp mot barn 5 Asylsökande barn 6


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:So695 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:Sf387 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ställa försäkringsläkarna under myndighetskontroll. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vidareutbildning för försäkringsläkarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Sf387 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:Sf385 av Bo Könberg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Den svenska föräldraförsäkringen fyllde förra året 30 år. Folkpartiet slår vakt om föräldraförsäkringen samtidigt som vi vill göra den mer modern. En liberal familjepolitik ger personlig frihet och utgår från barnets bästa. Samtidigt ska den främja jämställdheten och ge föräldrar möjligheter att förena


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:SfU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Sf385 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:Sf384 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Men de svenska socialförsäkringarna är hotade eftersom Socialdemokraterna står handlingsförlamade


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:SfU1 2005/06:SoU17 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Sf384 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 107 kB)

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 4 Integrationspolitik och kampen mot utanförskapet 4 Sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 6 Bryt utanförskapet 11 Egenmakt och arbete den liberala vägen till integration 11 Utanförskapets


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 244 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser. Stockholmsregionens


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU17 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SkU21 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 59 avslag

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 209 kB)

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Hälsosamma livsmedel 5 3.1 Att grundlägga goda matvanor 5 3.1.1 Mindre socker i barnmat 5 3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 5 3.1.3 Skolmatens roll 6 3.1.4 Opinionsbildning riktad mot barn 6 3.2 Politiska styrmedel 7 3.3 Forskning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:LU33 2005/06:MJU11 2005/06:MJU8 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 3.1 Heteronormativitet, lesbisk feminism och HBT-politik 7 4 Internationellt HBT-arbete 8 4.1 FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller könsidentitet 8 4.2 Sidas regleringsbrev 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2005/06:L375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Barn och ungdom 4 4.1 170 miljoner kronor årligen i en satsning på kultur för barn och unga 4 4.2 En kultur- och musikskola i varje kommun 5 4.3 Se över utbildningen av dramapedagoger 5 5 Dans, musik och teater 5 5.1 Pris-


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU20 2005/06:KrU21 2005/06:KrU27 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:SkU16 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning De senaste tio åren har varit tio förlorade år för Sverige. Våra gemensamma resurser har inte växt så mycket som skulle ha varit möjligt. Vår välfärd har blivit sämre. Kulturen har drabbats av nedskärningar, sänkt eller utebliven uppräkning av anslag, indragna anslagssparanden och en tilltagande otrygghet


Utskottsberedning: 2005/06:KrU1 2005/06:KrU13 2005/06:KrU14 2005/06:KrU16 2005/06:KrU17 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU21 2005/06:KrU23 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU7 2005/06:SkU17 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): 52 avslag

Motion 2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 255 kB)

Motion 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med berörda parter bör verka för skapandet av en nationell fotbollsakademi i Degerfors. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete


Utskottsberedning: 2005/06:KrU15 2005/06:KrU20 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:K473 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av utökad och förbättrad utbildning om mänskliga rättigheter inom utbildningsväsendet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utbildning om mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19 2005/06:KU7 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:K473 av Mona Jönsson m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill koncentrera på orsakerna till kriminalitet och de behandlingsmetoder som kan förhindra återfall till brottslighet. Rättsstaten måste garantera en trygghet för alla medborgare och arbeta för minskad brottslighet, men detta får inte ske genom repression och oförståelse för roten


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:Ju562 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Välj verklighetens väg mot ungdomsbrottslighet 5 Kraftsamla mot ungdomsbrottslighet 6 Brottsförebyggande insatser 7 Insatser när unga begår brott 9 Skärpta påföljder 10 Snabba ingripanden vid brott 11 Bekämpa narkotikan 14 Polis och socialtjänst


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34 2005/06:LU14 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:Ju533 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 113 kB)