Dokument & lagar (1 330 träffar)

Motion 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell kd Utbildning vid Örebro Teologiska Högskola kd770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en omfördelning inom ramen för det totala antalet högskoleplatser i syfte att öka antalet platser


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub499 av Lars-Axel Nordell (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd En reell barnomsorgsgaranti kd593 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den s.k. barnomsorgsgarantin ska gälla inom tre månader och att en sanktionsmöjlighet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub489 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. m, fp, kd, c, mp, v Kina, Tibet och mänskliga rättigheter m918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U342 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, c, mp, v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:U332 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U332 av Annelie Enochson kd Vitryssland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en aktiv svensk Belaruspolitik med inriktning på stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:U332 av Annelie Enochson (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:U331 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U331 av Annelie Enochson kd Folkmordet i det osmanska Turkiet samt kristna minoriteters situation i Turkiet och Irak kd814 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang ska verka för


Utskottsberedning: 2009/10:UU15 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U331 av Annelie Enochson (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström kd Människohandel för sexuella ändamål kd763 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ratificera Europarådets konvention mot människohandel. Motivering Enligt FN uppskattas


Utskottsberedning: 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U330 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén kd, fp Handel i Palestina kd405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U316 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:T484 av Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T484 av Irene Oskarsson kd Södra stambanan kd536 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Södra stambanans, och anslutande banors, betydelse för infrastrukturen i södra Sverige. Motivering Södra stambanan är en mycket


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T484 av Irene Oskarsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. m, fp, kd, c Bättre rehabilitering och livskvalitet m912 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur rehabiliteringen för patienter kan förbättras. Motivering Människor utsätts idag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. kd, c, m Tvångsvård för gravida missbrukare kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tvångsvård för gravida missbrukare. Motivering Att människor som är fast i missbruk har rätt


Utskottsberedning: 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So668 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, c, m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m)

Motion till riksdagen 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. kd, c, v, fp, m Nationell SRHR-policy och strategi kd404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utforma en nationell SRHR-strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:So667 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, c, v, fp, m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren fp, kd Dold tobaksförsäljning fp1263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regler om dold tobaksförsäljning bör övervägas för att minska tobaksbruket bland


Utskottsberedning: 2009/10:SoU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So663 av Helena Bargholtz och Chatrine Pålsson Ahlgren (fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So648 av Emma Henriksson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So648 av Emma Henriksson kd Den framtida vårdens avgränsningar och finansiering kd857 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att diskutera den framtida vårdens


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So648 av Emma Henriksson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv kd Levnadsförhållanden för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kd720 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla samarbetet mellan berörda aktörer vad gäller


Utskottsberedning: 2009/10:JuU21 2009/10:SoU1 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So634 av Ingemar Vänerlöv (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. kd Prenatal könsdiskriminering kd831 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att könsselektiva aborter inte ska förekomma i Sverige. Motivering De senaste


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So633 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:So573 av Irene Oskarsson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So573 av Irene Oskarsson kd Prostatacancerpatienters rätt till vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att enligt utredningen En nationell cancerstrategi SOU 2009:11 tillämpa screening


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:So573 av Irene Oskarsson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:So560 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So560 av Désirée Pethrus Engström kd Tobak Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade informationsinsatser om rökning till utsatta riskgrupper. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:AU9 2009/10:SoU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:So560 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:So559 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:So559 av Désirée Pethrus Engström kd Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kd762 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten för personer med funktionsnedsättning att


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So559 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. kd Redovisning av skatter på lönebeskedet kd839 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra skatter på lönebeskedet. Motivering Vi vet att alltifrån arbetsgivaravgifter till


Utskottsberedning: 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. kd Kultursponsring och inkomstskattelagen kd838 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultursponsring i inkomstskattelagen. Motivering Regeringsrätten har fastslagit följande definition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk539 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 40 kB)