Dokument & lagar (699 träffar)

Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet s37113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 98 kB)

Motion 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet mp029 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Utgångspunkter för skolväsendet 5 4.1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 5 4.2 Gemensamt


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2009/10:Ub14 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 174 kB)

Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 4 4 Alla skolor ska vara bra skolor 5 5 Tydligare uppdrag för skolan att vara en mötesplats 6


Utskottsberedning: 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2009/10:Ub13 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 148 kB)

Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter s68001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med kompletterande förslag om bidragsvillkor


Utskottsberedning: 2009/10:UbU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UbU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 59 kB)

Motion 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet mp023 Sammanfattning Regeringen föreslår i propositionen bl.a. en skärpning i prövningen av studieresultat och en möjlighet för CSN att minska eller hålla inne utbetalning


Utskottsberedning: 2009/10:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Ub9 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt förändringar i studiestödssystemet v039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppsägning av studielån. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub8 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning s37112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2009/10:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow s med anledning av redog. 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet s30076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen tar till sig


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub6 av Björn von Sydow (s) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter mp019 Sammanfattning Regeringen anser att det inte finns tillräckliga skäl för fortsatt avgiftsfrihet för utländska studenter och föreslår i propositionen att detta


Utskottsberedning: 2009/10:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ub5 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska


Utskottsberedning: 2009/10:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub4 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla


Utskottsberedning: 2009/10:UbU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 77 kB)

Motion 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att kommuner och landsting ska få överlämna myndighetsutövning som hör till


Utskottsberedning: 2009/10:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub2 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden 92028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny, samlad lagstiftning för export


Utskottsberedning: 2009/10:UU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U17 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 s92027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U16 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 s92026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2009/10:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 84 kB)

Motion 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning av


Utskottsberedning: 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2009/10:U14 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling v040 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Fel fokus i regeringens biståndspolitik 3 5 Avskrivningar från biståndsramen 3


Utskottsberedning: 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2009/10:U13 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 75 kB)