Dokument & lagar (661 träffar)

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård v321 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8 4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9 4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10 5 Behoven ska styra


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:KU30 2009/10:SfU2 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU13 2009/10:SoU17 2009/10:SoU22 2009/10:SoU23 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 224 kB)

Motion 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Återinförande av kontaktdagar i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra kontaktdagar för föräldrar och


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf412 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sf409 av Jennie Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf409 av Jennie Nilsson m.fl. s Kontaktdagar för kontakt mellan skola och vårdnadshavare s97006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reglerna för kontaktdagar för kontakt mellan skola och vårdnadshavare.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf409 av Jennie Nilsson m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf408 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf408 av Alf Eriksson m.fl. s Motivera förtidspensionärer till arbete s97002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av eventuella marginaleffekter som kan uppstå för förtidspensionärer som provar på att arbeta


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf408 av Alf Eriksson m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf406 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf406 av Rosita Runegrund kd Ersättning för stöd till sjuk förälder kd852 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att för anhöriga till en sjuk äldre införa ett begränsat antal lediga dagar med


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf406 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf396 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf396 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg s Sjukpenning under studietiden s38054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över frågan om sjukpenning under studietiden. Motivering Enligt reglerna hålls den sjukpenninggrundande


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf396 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf390 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf390 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd s Övergången från barnbidrag till studiebidrag s38011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergången från barnbidrag till studiebidrag bör bli föremål för en översyn.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf390 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sf383 av Inger Jarl Beck (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf383 av Inger Jarl Beck s Rehabiliteringsansvar s38030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rehabiliteringsansvar. Motivering Som det ser ut i dag läggs det största ansvaret på rehabilitering över på individen i


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf383 av Inger Jarl Beck (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf382 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf382 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl s En ny sjukförsäkring med människan i centrum s38037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny sjukförsäkringsreform som sätter den sjukes rättigheter och personliga


Utskottsberedning: 2009/10:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf382 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Sf381 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf381 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl s Förtroendemannainflytande i socialförsäkringssystemet s38038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återupprätta förtroendemannainflytandet i socialförsäkringssystemet.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf381 av Bo Bernhardsson och Torbjörn Lövendahl (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf377 av Lennart Levi (c)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf377 av Lennart Levi c Rätt till sjukvård även för asylsökande, gömda och papperslösa c358 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till god vård på lika villkor för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf377 av Lennart Levi (c) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Sf374 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf374 av Louise Malmström och Johan Löfstrand s Möjlighet att ta sig ur sjukskrivning med hjälp av studier s38071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att öka möjligheterna att ta sig ur sjukskrivning


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf374 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf373 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf373 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Arbetslivstrygghet mp803 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 3 Problem med dagens system 4 3.1 Andra anställningsformer 4 3.2 Problem med systemet som behöver lösas 5 3.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5 3.4 Nya regler nya problem 6 3.4.1 Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf373 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 108 kB)

Motion 2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn mp801 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld där ingen behöver fly


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 164 kB)

Motion 2009/10:Sf367 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf367 av Inger Davidson kd Forskning i flyktingrätt med fokus på barnfrågor kd792 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om forskning i flyktingrätt med fokusering på barnfrågor. Motivering Enligt FN:s barnkonvention


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf367 av Inger Davidson (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund kd Barnens rätt i utlänningslagen kd833 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur barnens rätt ska få en starkare ställning i utlänningslagen med utgångspunkt


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren kd Förbättrat vårdnadsbidrag kd850 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska ha en skyldighet att införa ett vårdnadsbidrag. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf365 av Inger Davidson och Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Översyn av familjeförmånerna ur ett helhetsperspektiv kd851 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över familjeförmånerna ur ett helhetsperspektiv för att skapa största möjliga


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf364 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sf349 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf349 av Helena Bargholtz fp En myndighet för synskadade fp1265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en enda myndighet bör ha ansvaret för synskadades rehabilitering, hjälpmedel och anpassning av arbetsplats.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf349 av Helena Bargholtz (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Sf348 av Mahmood Fahmi (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf348 av Mahmood Fahmi m Krav på godkänd sfi-undervisning vid medborgarskapsansökan m1295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som söker medborgarskap bör ha genomfört godkänd sfi-utbildning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14 2009/10:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Sf348 av Mahmood Fahmi (m) (doc, 40 kB)