Dokument & lagar (373 träffar)

Motion 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. s79009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag till lag om ändring i semesterlagen 1977:480Riksdagen beslutar att avslå propositionens förslag till lag


Utskottsberedning: 2009/10:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:A4 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén kd, c Gemensam satsning på innovationer mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att Sverige


Utskottsberedning: 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub516 av Yvonne Andersson och Birgitta Sellén (kd, c) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström (fp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström fp, c Distansutbildningens kostnader Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten, som svarar för högskolorna, ska se över möjligheterna att


Utskottsberedning: 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ub218 av Hans Backman och Sven Bergström (fp, c) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:T330 av Birgitta Eriksson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:T330 av Birgitta Eriksson m.fl. s, v, mp Elanslutning för sjöfarten i hamn som standard s45036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elanslutning av fartyg i hamn bör göras till standard. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:T330 av Birgitta Eriksson m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. (v, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. v, m, c, kd Sexuellt våld v487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning av personer inom rättsväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU14 2009/10:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ju369 av Elina Linna m.fl. (v, m, c, kd) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:T541 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:T541 av Stefan Attefall m.fl. kd, c, m, fp Infrastruktursatsningar i Jönköpings län kd414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursituationen i Jönköpings län. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:T541 av Stefan Attefall m.fl. (kd, c, m, fp) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. m, c, fp, kd Medlemskap i Nato m902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt medlemskap i Nato. Motivering Svensk säkerhetspolitik har en tydlig organisatorisk prägel av ett Europa


Utskottsberedning: 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U329 av Mats G Nilsson m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:T371 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:T371 av Staffan Danielsson m.fl. c, m, fp, kd En bättre Europaväg 22 genom Söderköping och Norrköping c386 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att E22 genom Söderköping och Norrköping snarast bör byggas ut. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:T371 av Staffan Danielsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna s43004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska


Utskottsberedning: 2009/10:SkU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:Sk1 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk1 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda s43003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2009/10:SkU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Sk1 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 15 kap. 10 miljöbalken i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen har, i sin proposition 2005/06:176, föreslagit två ändringar vad avser kommunernas roll inom avfallshanteringen. Det ena förslaget är att möjliggöra för kommunerna att bedriva


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa skatt på förbränning av hushållsavfall. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett skärpt producentansvar i syfte att uppnå en bättre styrning. Sammanfattning Regeringens proposition om beskattning


Utskottsberedning: 2005/06:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 10 3 Utanförskapet 10 4 Gör det mer lönsamt att arbeta 11 4.1 Sänkta inkomstskatter 12 4.2 Effekter av alliansens inkomstskattereform 14 5 Sjukförsäkringen 15 5.1 Ökad kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande 17 5.2 Ny beräkningsgrund


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 621 kB)

Motion 2005/06:-c838 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att införa skatt på förbränning av hushållsavfall. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett skärpt producentansvar i syfte att uppnå en bättre styrning. Sammanfattning Regeringens proposition om

2006-05-03

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helt fristående och oberoende kronofogdemyndighet och avslår därmed regeringens proposition 2005/06:200 i denna del. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överflyttning av


Utskottsberedning: 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att monopolsituationen för farligt avfall avskaffas. Riksdagen avslår proposition 2005/06:176 avseende undantag från kommunallagens lokaliserings- och självkostnadsprincip. Riksdagen tillkännager för regeringen som

2006-04-12

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 3 Bättre kommunikationer för ett konkurrenskraftigt Sverige 4 4 Trafiksäkerhet 6 5 Hållbara transporter och hållbar beskattning 8 6 Sjöfarten 10 7 Konkurrens på hela järnvägsnätet 13 8 Kollektivtrafiken 14 9 Bättre förutsättningar för flygtrafiken 15


Utskottsberedning: 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 127 kB)

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att betalningstiden för trängselskatten förlängs till en månad. Motivering Den föreliggande propositionen illustrerar det olämpliga i att de avgifter som tas ut för att motverka trängseln har gjorts till en statlig skatt, där varje beslut även om detaljer som betalningssätt,


Utskottsberedning: 2005/06:SkU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på fortsatta forskningsinsatser för att förbättra djurskyddet inom pälsdjursnäringen. Bakgrund I propositionen om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)