Dokument & lagar (19 träffar)

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition s43017 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 2 Ny färdriktning för Sverige 4 Krisen och regeringens politik har ökat klyftorna 5 Ett bättre Sverige är möjligt 5 Fler


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2009/10:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 718 kB)

Motion 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt 68005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt i den


Utskottsberedning: 2009/10:FiU38
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fi11 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 10 3 Utanförskapet 10 4 Gör det mer lönsamt att arbeta 11 4.1 Sänkta inkomstskatter 12 4.2 Effekter av alliansens inkomstskattereform 14 5 Sjukförsäkringen 15 5.1 Ökad kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande 17 5.2 Ny beräkningsgrund


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 621 kB)

Motion 2005/06:So697 av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2006 5 000 000 kr utöver vad regeringen har föreslagit.1 Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2007 och 2008 som riktlinje för regeringens budgetarbete med


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2005/06:So697 av Catherine Persson m.fl. (s, v, mp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Sk526 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjligheterna att införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer behöver utredas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av lagen om offentlig upphandling


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FiU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Sk526 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslag till lag om ändring i utlänningslagen 1989:529Riksdagen beslutar om ändring av ram för tilläggsbudget för 2005, utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar samt anvisar ändrade anslag enligt följande specifikation. Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring 12:1


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FiU11 2005/06:SfU2 2005/06:SfU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , 5 bifall,

Motion 2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter 4 Hållbar samhällsutveckling präglad av en ekonomisk helhetssyn 5 Hållbar samhällsutveckling kräver en annan måttstock 8 Hållbar samhällsutveckling fordrar nya system 9 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2 2005/06:KrU28 2005/06:MJU13 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU31 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2006. UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg +5 000 000 kr UO 16 Utbildning och universitetsforskning +10 000 000 kr UO 20 Allmän miljö- och naturvård +40 000 000


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU1 2005/06:SoU1 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , 8 bifall,

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:A419 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ökad kunskap om effekterna av den ökade andelen tidsbegränsade anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter bör


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:A419 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Sk451 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lagändring i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering På senare tid har i en rad uppmärksammade fall där process pågår uppdagats att Skatteverket genomfört granskning av en rad företag och företagares deklarationer och därvid upptaxerat fysiska personer/ägare


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sk451 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den regionala beslutskraften och beslutskompetensen bör utvidgas för Skånes del.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU3 2005/06:JuU1 2005/06:KU25 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:NU14 2005/06:NU2 2005/06:SkU16 2005/06:SoU12 2005/06:TU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 90 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:N453 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, m, kd, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenska strukturprogram tillförs medel som erhålls genom att euro/SEK anpassas till faktiska förhållanden, varvid redan gjorda utbetalningar från EU omräknas till den kurs som rådde vid betalningstillfällena. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:N453 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, m, kd, c, mp) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vad är social ekonomi 3 4.1 Påvisare, pionjär, visionär och utförare 4 4.2 Organisationsformer 5 5 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den sociala ekonomin 5 5.1 Synliggörande 5 5.2 Intäktsproblem 6 5.3 Finansiering 6


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU16 2005/06:FiU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Skälen för förslagen till beslut 4 Individens och samhällets ansvar 4 En ny enhetlig diskrimineringslag 5 En samordnad och utökad tillsyn 5 Tillsyn skiljs från främjande en ny gemensam antidiskrimineringsmyndighet 6 Förbättrat rättsskydd för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU14 2005/06:KU15 2005/06:KU24 2005/06:KU26 2005/06:KU9 2005/06:SfU6 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:So700 av Agneta Lundberg m.fl. (s, fp, kd, v, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn och alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolans förebyggande arbete.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoläsk


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:KU30 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:So700 av Agneta Lundberg m.fl. (s, fp, kd, v, c, mp) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Fi214 av Karin Granbom m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning som ser över vilka strukturella problem som föreligger i samband med ansökan och mottagande av EU-bidrag. Motivering Sverige är i dag nettobetalare till Europeiska unionen, dvs. Sverige


Utskottsberedning: 2005/06:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fi214 av Karin Granbom m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 57 kB)