Dokument & lagar (33 träffar)

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete mp030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att etappmålen normalt ska beslutas av riksdagen. Riksdagen beslutar att generationsmålet ska vara: Det övergripande målet


Utskottsberedning: 2009/10:MJU25
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2009/10:MJ6 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v) (doc, 86 kB)

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser 68003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskekvoter baserade på vetenskapliga bedömningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) (doc, 78 kB)

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. m, c, fp, kd En ljus framtid för Östergötland m917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för en god utveckling i Östergötland. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:N468 av Andreas Norlén m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 69 kB)

Motion 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Vänern, Vättern, näringsliv och turism kd400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att utveckla och säkerställa ett hållbart fiske i Vänern och Vättern för


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ439 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion m911 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ467 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 15 kap. 10 miljöbalken i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen har, i sin proposition 2005/06:176, föreslagit två ändringar vad avser kommunernas roll inom avfallshanteringen. Det ena förslaget är att möjliggöra för kommunerna att bedriva


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ60 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att monopolsituationen för farligt avfall avskaffas. Riksdagen avslår proposition 2005/06:176 avseende undantag från kommunallagens lokaliserings- och självkostnadsprincip. Riksdagen tillkännager för regeringen som

2006-04-12

Motion 2005/06:MJ52 av Claes Västerteg m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:197. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på fortsatta forskningsinsatser för att förbättra djurskyddet inom pälsdjursnäringen. Bakgrund I propositionen om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning föreslår regeringen tillsammans med samarbetspartierna


Utskottsberedning: 2006/07:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:MJ44 av Jan Andersson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till distinkt definition av begreppet långsiktigt hållbar utveckling utifrån målet att avvärja hot mot jordens livsuppehållande system och att denna definition ges en överordnad funktion i skrivelsen. Inledning Regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ35 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skrivelsens funktion och en förändrad hantering av uppföljningen av regeringens arbete i fortsättningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en vision för hållbar utveckling.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ34 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att syntetiskt framställda kemiska ämnen som regelbundet kan återfinnas i mätbara nivåer i människors blod, mjölk eller vävnad skall betraktas såsom farliga ämnen och föras upp på en särskild lista för omedelbar


Utskottsberedning: 2005/06:MJU12 2005/06:MJU3 2005/06:SoU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:MJ592 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter 4 Hållbar samhällsutveckling präglad av en ekonomisk helhetssyn 5 Hållbar samhällsutveckling kräver en annan måttstock 8 Hållbar samhällsutveckling fordrar nya system 9 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:FiU2 2005/06:KrU28 2005/06:MJU13 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU31 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:MJ525 av Anita Brodén m.fl. (fp, kd, c, mp) (doc, 79 kB)

Motion 2005/06:MJ491 av Sven Bergström (c) och Sören Wibe (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av vad den omfattande avsättningen av skogsmark till naturreservat betytt för biologisk mångfald men också för ekonomi och arbetstillfällen. Motivering Under det senaste året har en alltmer intensiv


Utskottsberedning: 2005/06:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ491 av Sven Bergström (c) och Sören Wibe (s) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:MJ475 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omedelbart genomföra en utvärdering av den svenska vargstammen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ingen ytterligare tid får förspillas vad gäller förändringen av


Utskottsberedning: 2005/06:MJU16 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:MJ475 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 4 Skogens många värden 8 Stora regionala skillnader 8 Analys för verkningsfulla åtgärder 8 Biologisk mångfald i hela Sverige 9 Miljömålet ska överordnas produktionsmålet 9 Långsiktigt nyttjande av en förnybar resurs 10 Trakthyggesbruk 10 Kontinuitetsskogar 10


Utskottsberedning: 2005/06:BoU5 2005/06:KrU17 2005/06:MJU10 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU16 2005/06:MJU17 2005/06:MJU19 2005/06:MJU2 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU7 2005/06:NU13 2005/06:NU2 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): 60 avslag

Motion 2005/06:MJ449 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 174 kB)

Motion 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Mål för jordbrukspolitiken 6 Att vara bonde i en globaliserad värld 6 Koncentration, anonymitet, låga priser 7 Bondens nyttoproduktion i centrum 7 Utan bönder ingen hävd 7 Att leva på landsbygden 7 Förbättra för småföretagen 8 Bättre tillgång


Utskottsberedning: 2005/06:MJU11 2005/06:MJU13 2005/06:MJU18 2005/06:MJU20 2005/06:MJU25 2005/06:MJU8 2005/06:MJU9 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU7 2005/06:SkU19 2005/06:SkU20 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:MJ448 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -) (doc, 136 kB)

Motion 2005/06:MJ423 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att främja tillväxt på landsbygden genom att undanröja de konkurrensnackdelar som svenskt lantbruk, och därmed Skaraborg, belastas av. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2005/06:MJU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:MJ423 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c) (doc, 61 kB)

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2006. UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg +5 000 000 kr UO 16 Utbildning och universitetsforskning +10 000 000 kr UO 20 Allmän miljö- och naturvård +40 000 000


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU1 2005/06:SoU1 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , 8 bifall,

Motion 2005/06:Fi320 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Energipolitikens utmaningar 4 Fossilgasen 4 Gasutbyggnad oförenlig med klimatmål 5 Föråldrat gasbeslut 6 Gasen behövs på annat håll 7 Gas för fordon 7 Gas utanför nätet 8 Kraftvärmebeskattning 8 Oljan 9 Eldningsolja har minskat, men inte drivmedel 10 Genomslag för


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:KU28 2005/06:MJU1 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU3 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:MJ410 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som undanröjer de hinder som finns inom äggnäringen så att man säkerställer äggnäringens fortsatta framtid i Sverige. Regeringen måste åtgärda av riksdagen fattade beslut Genom riksdagens beslut angående förbud mot gamla hönsburar utan inredning


Utskottsberedning: 2005/06:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:MJ410 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 44 kB)
Paginering